Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Skolotāju dienas atskaņas

Līdz ar zeltainajām rudens lapām un salnām spītējošiem miķelīšiem atkal klāt ir Skolotāju diena! Skolotāja darbs – tā ir Misija. Misija nest gaismu, zināšanas, palīdzēt skolēniem piepildīt sapņus un ieceres, atrast dzīvē īsto ceļu…


Aglonas novada izglītību iestāžu darbinieki tika aicināti uz Kultūras centru, lai sirsnīgajā atmosfērā no sirds pateikties skolotājiem par nesavtīgo darbu, par spēju saredzēt degsmi bērnu acīs, par pacietību un iecietību, par radošām idejām un pozitīvajām emocijām.

Jūsu prieks un Jūsu sāpes nāk
Ar cilvēkbērniem, kuri savu ceļu sāk.
Caur viņu priekiem un caur viņu sāpēm
Atbilde Jūsu dzīvei: Kāpēc?

Sniegt atbildes uz daudzu zinātkāru prātu jautājumiem, liekot stingru pamatu viņu tālākai dzīvei – tā vienlaikus ir gan liela atbildība, gan arī iespēja rast patiesu gandarījumu, redzot atdevi no ieguldītā.
Par skolotāju nekļūst, par skolotāju piedzimst, jo izcilākās pedagoga īpašības ir spēja aizraut un iedvesmot. Skolotājs ir tas cilvēks, kas paver durvis uz zināšanu un prasmju neaptveramajiem apvāršņiem, bet talants uzrunāt, ieinteresēt un izskolot ir katra skolotāja lielākais izaicinājums un arī gandarījums. Skolotāju dienai veltīto pasākumu atklāja ar nelielu ievadrunu Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe, izsakot atzinīgus vārdus pedagogiem.
Šajā vakarā īpaši tika sumināti skolotāji, kuri ir pieņēmuši šo izaicinājumu un savu darbu godprātīgi pilda 10, 15, 20 un pat 40 gadus.

Pateicība par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu 10 gadu garumā:
Aglonas katoļu ģimnāzijas skolotājam Kasparam Verzam, Priežmalas pamatskolas skolotājai Lijai Eglei.

Pateicība par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu 15 gadu garumā: Aglonas katoļu ģimnāzijas skolotājai, direktorei Anitai Placinskai, Priežmalas pamatskolas skolotājai Karinai Stivriņai, Aglonas vidusskolas skolotājai Anitai Blazevičai.

Pateicība par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu 20 gadu garumā: Grāveru pamatskolas skolotājai Inesei Eglei, Aglonas internātvidusskolas skolotājai Anitai Vaivodei.

Pateicība par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu 25 gadu garumā: Aglonas katoļu ģimnāzijas skolotājai Anitai Muižniecei, Grāveru pamatskolas skolotājai, direktorei Elfai Islamgarajevai un skolotājai Ilonai Ivanovai,  Priežmalas pamatskolas skolotājām Ludmilai Pļešanovai, Nadeždai Timofejevai, Ilonai Bazuļevai, Aglonas vidusskolas skolotājai Intai Rečai.

Pateicība par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu 30 gadu garumā: Aglonas internātvidusskolas skolotājām Vandai Vanagai un Mārai Ušackai.

Pateicība par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu 35 gadu garumā: Aglonas vidusskolas skolotājām Rutai Gilučei un Irēnai Kudiņai.

Pateicība par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu 40 gadu garumā: Priežmalas pamatskolas skolotājai Zojai Larionovai, Aglonas internātvidusskolas skolotājām Inesei Puzo un Svetlanai Poplavskai, Aglonas katoļu ģimnāzijas skolotājai Ritai Surguntei.

Pateicību saņem Valentīna Romanovska, Benita Mikulova par ilggadīgu un godprātīgu darbu Aglonas vidusskolā, Priežmalas pamatskolas pavāre Janīna Gurska, kā arī Maruta Repša par ilggadīgu un godprātīgu darbu Aglonas internātvidusskolā.
Svētku cienastu sarūpēja Aglonas Maizes muzeja vadītāja Vija Kudiņa, gardo pīrāgu rotāja svecītes un uzraksts „Paļdis!”

Sakām lielu paldies par skaistiem priekšnesumiem mūsu ciemiņiem no Feimaņiem – bērnu deju grupai „Karameles”,  jauniešu deju grupai „Ilgrozītes”, eksotisko deju grupai „Fazira”, kā arī mūzikas grupai „Latgales dāmu pops” un Aglonas KC jauniešu pop grupai par mīļu un sirsnīgu koncertu.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv