Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Skolotājus aicina piedalīties eTwinning individuālajā tiešsaistes kursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīklā eTwinning aicina skolotājus apgūt individuālo tiešsaistes kursu par starptautisku projektu organizēšanu izglītības iestādēs (6 vai 12 h). Kursa mērķis – uzlabot skolotāju prasmes projektu plānošanā un veicināt kvalitatīvu eTwinning projektu veidošanu.

Kursā (sev vēlamajā laikā un tempā), izmantojot izveidotās video nodarbības un atbalsta materiālus, skolotājs izstrādā projekta plānu un var saņemt apliecību par pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi. Visi kursa materiāli pieejami ŠEIT. Kursu veido 4 video nodarbības, katrā no tām iekļauti dažādu projektu plānu piemēri, kā arī uzdevumi, kas dalībniekiem jāpaveic, un vērtēšanas kritēriji katram no tiem. Pēc visu video nodarbību noskatīšanās un uzdevumu izpildes dalībnieki būs izveidojuši savus eTwinning projektu plānus, kurus iesniedz izvērtēšanai. Dalībnieki, kuru projektu plānu vērtējums būs 80% vai augstāk, saņems apliecību par pedagoga profesionālās kompetences pilnveides kursa nokārtošanu, pārējie saņems aprakstošu atgriezenisko saiti ar norādēm uz nepieciešamajiem uzlabojumiem un pēc darba labošanas varēs to iesniegt atkārtoti. Izcili darbi tiks pārrunāti ar eTwinning komandu un ar autora atļauju un atsauci uz autoru var tikt publicēti. Plašāk par kursu (arī atbalsta materiāli projekta īstenošanai) ŠEIT.

Avots: Latvijas Pašvaldību savienība

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv