Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sludinājums par izsoli

Pamatojoties uz izpildei iesniegto 2012.gada 02.jūlijā izsniegto Preiļu rajona tiesas lēmumu lietā par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu AS Ge Money Bank lietā 2013.gada 07.martā plkst.12:00 tiks rīkota nekustamā īpašuma izsole sludinaajums