Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sniegsim palīdzīgu roku!

Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” lūdz palīdzēt uguns nelaimē cietušajai Ancveriņu ģimenei no Aglonas. Nakts no 18. uz 19. martu ilgi paliks atmiņā Aglonas pagasta sādžā Zaikovščina dzīvojošai Ancveriņu ģimenei, jo nakts miegu iztraucēja uguns liesmas. Nelaimē neapjūkot, ģimene sāka saviem spēkiem dzēst izcēlušos ugunsgrēku un pateicoties visu mājinieku ātrajai rīcībai, ugunsgrēkā cilvēki un mājdzīvnieki necieta. Tomēr līdz atsteidzās palīdzība, liesmas pieņēmās spēkā nesaudzējot nedz dzīvojamo māju, nedz tajā esošās lietas – sadega visa iedzīve – apģērbs, ikdienā nepieciešamās lietas, sadzīves tehnika.
Ancveriņi ir daudzbērnu ģimene – lielākie bērni ir jau pilngadīgi un dzīvo katrs savu dzīvi, bet jaunākais – 10 gadus vecais dēls Laimonis, viņa mamma Svetlana un Artūrs nu ir palikuši bez pajumtes un zaudējuši visu, kas viņiem ir bijis.
Ģimene būs pateicīga par jebkāda veida materiālo un finansiālo palīdzību. Ir nepieciešamas sadzīves lietas (mēbeles, elektropreces, trauki), drēbes un apavi, segas, spilveni, skolai nepieciešamās lietas. Laimonis ļoti priecātos par klavierēm, jo paralēli mācībām Aglonas vidusskolā zēns mācās arī mūzikas skolā un nesen iegādātās klavieres tagad nu ir sadegušas. Ģimenes vislielākā vēlme ir atjaunot uguns nopostītās ēkas un dzīvot savās mājas.
Svetlanas Ancveriņas kontakti – mob.t. 20406935.

Rekvizīti naudas līdzekļu ziedošanai -
Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds”
Reģ.Nr. 40008210954
Adrese – Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV-5301
Bankas nosaukums AS „SEB Banka” Konta Nr. LV35UNLA0050021079970
Ziedojuma mērķis – Ziedojums Ancveriņu ģimenei Aglonā

Ziedojumus varat nodot arī personīgi Kooperatīva ielā 6, Preiļos vai sazinoties ar Ancveriņu ģimeni.
Lūdzam būt atsaucīgiem un savu iespēju robežās sniegt palīdzīgu roku.

Informāciju iesniedza: Nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” valdes locekle Valija Vaivode

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv