Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Šo rītu ņem par piemiņu…

Ar šādiem vārdiem Aglonas vidusskolā noslēdzās Adventes rīta pasākums, kurā skolēni Adventes vainagā iededza pirmo no četrām svecēm, kā liecību tam, ka ceļš uz gaismu un labestību ir sācies. Šajās īsajās un pelēkajās dienās, kad gaidām Kristus piedzimšanas svētkus, svecīšu liesmiņa un sirsnīgs brīdis ir kā atgādinājums, ka prieks un gaisma atgriezīsies.

Sirsnīgā gaisotnē skanēja dziesmas un šim laikam atbilstoša dzeja. Dziedot un klausoties dziesmas, skolēniem bija iespēja noskaņot savas emocijas uz pozītīvām domām un darbiem. Aglonas vidusskolas direktore Lidija Šatilova aicināja bērnus kļūt vēl labestīgākiem, darīt vairāk labus darbus. Ticība un cerība labajam izkliedēs tumsu un radīs gaismu.

Aglonas bazilikas priesteris Daumants Abrickis arī aicināja tiekties pēc labā. Dzīvot ar mīlesību sirdī. ”Adventa laikā mēs varam darīt labu viens otram, atbalstīt viens otru. Izteikt labo, tā kļūstot garīgi stipri. Spēcinot sevi un arī citus, pasaule kļūs gaišāka,” uzsvēra priesteris.

Savus labos darbus, kurus bērni darīs nevis pienākuma dēļ, bet gan ar vēlmi palīdzēt un izdarīt labu citam, D.Abrickis ieteica atzīmēt, noliekot par katru darbu vienu papīra strēmeli vai siena salmiņu, un tā izveidot no tiem Jēzus piedzimšanas vietu, šūpuli, kas Ziemassvētkos atgādinās par paveikto.

Katras klases skolēnu veidotie Adventa vainagi tika nosvētīti. Bērni iededza svecītes. Simbolisks eņģeļa pieskāriens un līdzdarbība ar atvērtu sirdi palīdzēs bērniem attīstīt dvēseles labestību. Dvēselei ir divas galvenās vajadzības – pēc Dieva un pēc otra cilvēka. Ja tās ir apmierinātas, cilvēks ir laimīgs.

Adventes laika ievadu kopā ar vidusskolas skolēniem pavadīja arī Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe.

Tikšanās un pārrunas par Adventes laiku notika teju vai katrā Aglonas novada izglītības iestādē.

Grāveru pamatskolā skolēni arī izgatavoja Adventes vainagus un Ziemassvētku brīnuma gaidīšanas laiku uzsāka ar svinīgu rīta brīdi. Šo nedēļu Grāveru pamatskolas skolēni veltīs labajiem darbiem un mīļumam. Šodien tā bija apskāvienu, bet rīt komplimentu diena. 6.decembrī skolēni kopā ar skolotājiem piedalīsies labdarības akcijā SAC „Aglona”. Ar dejām un dziesmām priecēs iestādes iemītniekus, dāvinās svētku pašdarinātās atklātnītes.

Priežmalas pamatskolā pagājušās nedēļas nogalē bija ierīkota un atklāta tradicionālā Adventes vainagu izstāde. Svinīgajā atklāšanas mirklī Ticības mācības skolotāja stāstīja par Adventes laika nozīmi. No šodienas skolēnu veidotie vainadziņi rotā skolas klases.

Arī Šķeltovas pamatskolu rotā Adventes vainags, un šis laiks ir veltīts Sargeņģeļiem. Par tiem top paši skolēni. Katra klase izrotāta ar eņģelīšiem uz kuriem uzrakstīti skolēnu vārdi, izvēloties attiecīgo klases biedra vārdu, viņam par to nesakot, jaunais sargeņģelis rūpējas, uzmundrina ar labu vārdu un palīdz klases biedram smagā brīdī.

Savukārt Aglonas internatvidusskolā Adventes vainagu iesvētīšana notiks 4.decembrī plkst.9:00.

Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” veidotais Adventes vainags sveicina ikvienu ienācēju.

 

 

 

Ir atkal laiks,
kad sveces ienāk mājā-
ar Adventi tā pirmā,otrā, trešā,ceturtā.
Klāt atkal laiks,
kad sveces aizsāk runāt
un klusā pazemībā
tavās acīs lūkojas.
Ir atkal laiks,
kad gaidām Ziemassvētkus,
to svēto brīnumu,
ko dziļi izjūt sirds
un prāts.
Klāt atkal laiks,
kad līdz ar sveču ziediem
plaukst mūsu dvēselēs
gaišs svētlaimības prieks.
Lai skaists ikvienam šis laiks!

Iedegsim gaismu kopā, tā pacels mūs pāri tumsai!

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv