Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Sociālā dienesta informācija

Aglonas novada Sociālais dienests informē, ka pašvaldībā ir paredzēts pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai.  Sākoties jaunajam mācību gadam, aicinām  trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes saņemt sociālās palīdzības pabalstu.


• Skolas piederumu iegādei pirmklasniekiem 21,34 eiro apmērā, ko izmaksā vienu reizi gadā trūcīgām ģimenēm.

• Skolēnu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs 50% apmērā trūcīgām daudzbērnu ģimenēm.

• Pabalsta piešķiršanai ir jāiesniedz rakstveida iesniegums Aglonas novada Sociālajā dienestā vai pie sociālajiem darbiniekiem pārvaldēs.

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes, kurās ir bērni vecumā  no 5 līdz 16 gadiem var saņemt skolas piederumu komplektus, uzrādot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes izziņu.

Vairāk par sociālās palīdzības pabalstiem Aglonas novadā skatīt SN Nr. 6

Informāciju iesniedza: Antoņina Čerņavska, Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv