Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Sociālā dienesta informācija

Saturs atjaunots: 14.09.2018.

 Aglonas novada pašvaldības Sociālais dienests atgādina, ka saskaņā ar regulu Nr.223/2014 par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (stājusies spēkā 12.03.2014) atsevišķām iedzīvotāju grupām  (trūcīgām ģimenēm (personām), maznodrošinātām ģimenēm (personām), kā  arī krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām))  ir tiesības saņemt Eiropas atbalsta fonda atbalsta komplektus no 2014. līdz 2020. gadam, kā arī piedalīties papildpasākumos.

Izziņu par trūcīgās, maznodrošinātās  personas vai ģimenes statusu vai nonākšanu krīzes  situācijā izsniedz pašvaldības Sociālais dienests.
Atbalsta komplektu katrai personai var izsniegt tikai par tekošo mēnesi (nevar izsniegt par iepriekšējo mēnesi, nevar par nākamo mēnesi).

Pārtikas Pakas (1 pakas vērtība- 9.08 EUR). 
Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni līdz 17 gadiem (ieskaitot), tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces.

Higiēnas Pakas (1 pakas vērtība- 6,05 EUR).
Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir mazi bērni līdz 2 gadu vecumam, no 2017. gada 1. janvāra tām ir iespējams saņemt arī pārtikas preču komplektus maziem bērniem trīs vecuma grupās.
Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir mazi bērni līdz 2 gadu vecumam, no 2017. gada 1. februāra tām ir iespējams saņemt arī higiēnas preču komplektus maziem bērniem četrās vecuma grupās.

Mācību piederumu Pakas (no 5 līdz 10 gadu vecumam (ieskaitot), S1-2016-23,76 EUR) un Mācību piederumu Pakas (no 11 līdz 16 gadu vecumam (ieskaitot), S2-2016-19,52 EUR).
Trūcīgās vai krīzes, vai ārkārtas situācijās nonākušām ģimenēm, kurās ir 5 – 16 gadus veci skolēni, ir tiesības vienreiz saņemt mācību piederumu pakas tajā kalendārajā gadā, kurā izsniegta pašvaldības sociālā dienesta izziņa par trūcīgas vai krīzes vai ārkārtas situācijā esošas personas statusu.

Aglonas novadā atbalsta komplektu izdales vietas

Izdales vietu adreses Kontaktinformācija izdales vietai Darba laiks
Grāveru pagasta pārvalde, Ezeru iela 21, Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV-5655 Margarita Micķeviča,tālr. 26103951 Otrdienās, Ceturtdienās 9.00-15.00
Sociālais dienests, Jaunciema iela 35, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304 Antoņina Čerņavska,tālr. 29403536 P,O,T,C 9.00-12.00
Kastuļinas pagasta pārvalde, Ilzes iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5685 Svetlana Pokšāne,tālr. 27173615 Otrdienās 9.00-12.00
Šķeltovas pagasta pārvalde, Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, LV-5653 Nataļja Motiļkova,tālr. 26207571 P,O,T,C 9.00-12.00

Avots: Aglonas novada Sociālais dienests

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv