Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Sociālā dienesta informācija

Aglonas novada Sociālais dienests saņēma humāno palīdzību no Biedrības “Latvijas Sarkanais krusts”, kas paredzēta Aglonas novada trūcīgām, maznodrošinātām personām.

Palīdzību var saņemt TRŪCĪGAS, MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES, uzrādot derīgu izziņu par atbilstību statusam.

-Aglonas novada Sociālā dienesta telpās (Jaunciema iela 35, Aglona) 17. un 18. jūlijā no 9.00 – 15.00;

- Grāveru pagasta pārvaldes telpās (Ezeru iela 21, Grāveri) – 13. jūlijā no 9.00 – 15.00;

- Šķeltovas pagasta pārvaldes telpās (Daugavpils iela 7, Šķeltova) – 13. jūlijā no 9.00 – 15.00;

- Kastuļinas pagasta pārvaldes telpās (Ilzes iela 19, Priežmale)– 3 . augustā no 9.00 – 15.00.

Informāciju iesniedza: Antoņina Čerņavska, Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv