Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Sociālās aprūpes centra „Aglona” sanitārajās telpās tiks veikti uzlabošanas darbi

Saturs atjaunots: 1.02.2019.

Sociālās aprūpes centra “Aglona” sanitārajās telpās tiks veikti uzlabošanas darbi. Projekta Nr. 18-03-AL21-A019.2206-000001  ietvaros plānota Sociālās aprūpes centra „Aglona” divu sanitāro telpu uzlabošana, veicot remontdarbus tualetes telpās, kā arī izremontējot un pielāgojot vannas istabas telpas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Projekta ietvaros tiks uzstādīta jauna santehnika ar aprīkojumu.

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1. rīcības “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)” ietvaros Aglonas novada dome 2018. gada 15. februārī iesniedza biedrībai  “Preiļu rajona partnerība” projekta Nr. 18-03-AL21-A019.2206-000001   iesniegumu “Sanitāro telpu uzlabošana Sociālās aprūpes centrā „Aglona””.
2018. gada 14. jūnijā saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta mērķis – pilnveidot kvalitatīvu sociālās aprūpes un aizsardzības  pakalpojumu attīstību, veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto  iedzīvotāju  veselības saglabāšanu, drošumspēju un sociālo aizsardzību, veicot sanitāro telpu uzlabošanu Sociālās aprūpes centrā „Aglona”, Saleniekoas, Aglonas novadā.

Remontdarbus plānots uzsākt 2018. gada rudens – ziemas sezonā. Projekta kopējās izmaksas – 8406,84 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas sastāda 5113,73 EUR, ELFLA publiskais finansējums – 4602,36 EUR un Aglonas novada domes līdzfinansējums – 3804,48 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv