Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Sociālās aprūpes centra “Aglona” vadītāja vakance

Aglonas novada dome aicina darbā Sociālās aprūpes centra “Aglona” vadītāju.


Galvenie pienākumi:

 • Vadīt, plānot un organizēt iestādes darbību kopumā, nodrošinot sociālā aprūpes centra darbības nepārtrauktību;
 • nodrošināt sociālās aprūpes centra klientiem kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu;
 • nodrošināt statistikas, finanšu, atskaišu un citu normatīvajos aktos noteikto ziņu sniegšanu valsts un pašvaldību institūcijām;
 • nodrošināt personāla, lietvedības un citas dokumentācijas iekārtošanu, uzturēšanu un glabāšanu saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem;
 • noteikt aprūpes centra darbinieku kompetenci un atbildību;
 • nodrošināt darbinieku amata aprakstu izstrādi;
 • pieņemt darbā un atbrīvot no darba aprūpes centra darbiniekus;
 • nodrošināt darba drošības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības un citu normu ievērošanu iestādes darbībā;
 • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošu normatīvo aktu izstrādi un to izpildi;
 • savas kompetences ietvaros pārstāvēt iestādes intereses valsts, pašvaldības institūcijās un nevalstiskajās organizācijās;
 • organizēt iestādes telpu apkurei inženierkomunikāciju darbības nodrošināšanu, sekot ēkas un telpu stāvoklim, plānot telpu remontdarbus.

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība: 2. līmeņa profesionālā izglītība, maģistra grāds sociālā darba vai medicīnas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību (otrā līmeņa profesionālā izglītība, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17. panta 3. daļu);
 • zināšanas sociālā darba normatīvajos aktos, darba tiesībās, lietvedībā;
 • vēlama ne mazāk kā divu gadu darba pieredze vadošā amatā valsts pārvaldes vai pašvaldību institūcijā;
 • iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • izpratne par pašvaldības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes;
 • prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (C);
 • analītiskās spējas un labas datora lietotāja līmeņa prasmes;
 • pieredze ES projektos sociālo pakalpojumu organizēšanā vadīšanā un realizēšanā;
 • pieredze semināru, lekciju un apmācību organizēšanā (tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • pieredze un prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās un paaugstinātas darba intensitātes apstākļos.

Pieteikuma dokumenti:

 • Motivēts pieteikums;
 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt Aglonas novada domes Lietvedības nodaļā:
Adrese: Somersētas ielā 34, Aglonā (1.stāvā) vai sūtīt uz e-pastu: padome@aglona.lv līdz 2018.gada 21. decembrim.
Uzziņas pa tālruni: 29403536.
Par rezultātiem informēsim kandidātus, kuri tiks uzaicinātu uz interviju klātienē.

Alga: No 670.00 EUR
Uzņēmums: AGLONAS NOVADA DOME
Darba vietas adrese: “Salenieku pansionāts”,Salenieki, Aglonas pagasts, Aglonas novads
Darbības joma: Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Aktuāla līdz 21.12.2018.
Pieteikto vietu skaits 1


Privātuma paziņojums par fizisko personu datu apstrādi

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā.
Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam
sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Aglonas novada domē:

 • Personas datu apstrādes pārzinis ir Aglonas novada dome,
 • Datu apstrādes mērķis – pretendentu datu apstrāde konkursa norises realizēšanai, personālvadība,
 • Datu apstrādes tiesiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts, Darba likums.

Kontakti saistībā ar personas datu apstrādi:
Adrese: Somersetas iela 34, Aglona, LV-5304,
tālr.65324573; e-pasts: padome@aglona.lv