Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Sociālās aprūpes centrs “Aglona” izsludina pieteikšanos uz vakanto amata vietu – aprūpētājs

Saturs atjaunots: 25.06.2020.

Sociālās aprūpes centrs “Aglona” izsludina pieteikšanos uz vakanto amata vietu – aprūpētājs.

Galvenie pienākumi:
- īstenot klientu aprūpes grafiku;
- identificēt, novērtēt, plānot un sniegt klientiem aprūpes
pakalpojumus;
- palīdzēt klientiem ikdienas aktivitātēs, realizēt kognitīvās
un pašaprūpes prasmes;
- uzturēt kārtību un tīrību aprūpes centrā.

Prasības pretendentam:
- izglītība aprūpes jomā;
- vēlama pieredze sociālās aprūpes jomā;
- latviešu valodas zināšanas.

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Amata likme: 1 likme
Vakanto vietu skaits: 1

Atalgojums:
487 eiro pirms nodokļu nomaksas
Piedāvājam:
• draudzīgu kolektīvu;
• stabilu atalgojumu;
• sociālās garantijas.

Pieteikumu aprūpētāja amatam, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt personīgi SAC “Aglona” vadītājai, adrese-  Salenieki, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304, vai sūtīt uz e-pastu  inta.gzibovska@aglona.lv līdz 08.06.2020. plkst. 16.30. Tālrunis
uzziņām - 25753996.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti 2 gadus;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

  • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.