Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Sociālās aprūpes centrs “Aglona” izsludina pieteikšanos uz vakanto amata vietu – aprūpētājs


Galvenie pienākumi:
- īstenot klientu aprūpes grafiku;
- identificēt, novērtēt, plānot un sniegt klientiem aprūpes
pakalpojumus;
- palīdzēt klientiem ikdienas aktivitātēs, realizēt kognitīvās
un pašaprūpes prasmes;
- uzturēt kārtību un tīrību aprūpes centrā.

Prasības pretendentam:
- izglītība aprūpes jomā;
- vēlama pieredze sociālās aprūpes jomā;
- latviešu valodas zināšanas.

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Amata likme: 1 likme
Vakanto vietu skaits: 1

Atalgojums:
430 euro pirms nodokļu nomaksas
Piedāvājam:
• draudzīgu kolektīvu;
• stabilu atalgojumu;
• sociālās garantijas.

Pieteikumu aprūpētāja amatam, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt uz Aglonas novada SAC ”Aglona”, Salenieki, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304, iesniegt personīgi SAC “Aglona” Salenieki, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304, vai sūtīt uz e-pastu sac@aglona.lv vai inta.gzibovska@aglona.lv līdz 01.11.2019. plkst. 16.30. Tālrunis
uzziņām: 65321456 vai 25753996.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:
- Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersetas iela 34, Aglona, LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;
- pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
- Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
- Personas datu saņēmēji – SAC “Aglona” vadītāja;
- Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;