Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 2017.gada 30.jūnijā

Pamatojoties uz Aglonas novada domes Nolikumu sasaucu Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2017.gada 30.jūnijā pīkst 09.00. Aglonas novada administratīvās ēkas telpās, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novads.
Darba kārtībā: 
1. Par Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja vēlēšanu (ziņo I.Barkeviča).
2. Par Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanu (ziņo I.Barkeviča).
Aglonas novada domes priekšsēdētāja I. Barkeviča