Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sociālo zinību nedēļa pilsoniskās līdzdalības veicināšanai Aglonas vidusskolā

Martā  Aglonas vidusskolā notika Sociālo zinību nedēļa, kuras laikā rīkotie pasākumi veicināja jauniešu pilsoniskās apziņas celšanu un pilsonisko līdzdalību.

Pasākumi aptvēra vairākas sociālo zinību jomas. Pasākumā „Ēnas” un karjera” skolēni, kuri piedalījās Ēnu dienā, stāstīja par piedzīvoto. Jānis Rajeckis, ēnojot Saeimas deputātu V. Viļumu,  Zanda Meldere, iepazīstoties ar zobārsta praksi, Jūlija Skripko un Mārīte Kiselevska, ēnojot pasniedzējus Rēzeknes augstskolā.

Tikšanās ar LR Saeimas deputātu Juri Viļumu un deputāta palīgu Juri Vucānu raisīja skolēnu diskusijas par latgaliešu valodas lietojumu un tās nākotni. Skolēni uzdeva jautājumus gan par izglītības reformu, gan  jauniešu nodarbinātības problēmām, gan iedzīvotāju aizbraukšanas iemesliem no Latvijas. Skolēni tika informēti par iespējām pieteikties ar savu ideju Jauniešu Saeimai un kandidēt priekšvēlēšanu kampaņā, lai kļūtu par vienu no 100 Jauniešu Saeimas deputātiem. No Aglonas vidusskolas pieteicās 2 jaunieši – Jānis Rajeckis un Mārīte Kiselevska.  Mārīte Kiseļevska iekļuva to 100 jauniešu vidū, kuri 27.aprīlī piedalīsies Jauniešu Saeimā, iejutīsies deputātu lomā, iepazīs parlamenta ikdienas darbu un politiskos procesus parlamentārajā demokrātijā, debatēs un parādīs savas idejas pamatotību, tās ieviešanas nepieciešamību, kā arī piedalīsies Jauniešu Saeimas sēdē kopīgas rezolūcijas pieņemšanā.

Sociālo zinību nedēļā savas zināšanas un erudīciju skolēni varēja parādīt konkursā „Ko tu zini par Latviju?”, kurā uzvarēja 8. klase, bet skolas ģeogrāfijas olimpiādē sekmīgi startēja Patrīcija Spalve.

Iegūt noderīgas zināšanas gan skolēni, gan skolotāji varēja literatūras izstādē „Dzīvosim veselīgi” un LBN ceļojošā izstādē „Grāmatas ir zāles…”.

Pilnveidot prasmes noformēšanā un dekoru veidošanā varēja dekoru darbnīcā, kurā piedalījās 5.- 9. klašu pārstāvji. Sporta zālē tika rīkotas šautriņu mešanas sacensības, kur no zēniem precīzākie bija D. Koniščuks , A. Dzerkalis, R. Indrikovs, bet no meitenēm – L. Zaharenko, V. Mičule, L. Bartuša.

Rosīgais darbs sociālo zinību nedēļā veidoja dialogu starp skolēniem  un pārējo sabiedrību, sekmēja savstarpējo sapratni, izglītoja starppriekšmetu jautājumos, radot pozitīvas emocijas un  provocējot  jaunas idejas.

Paldies skolēniem par piedalīšanos un skolotājiem  I. Rečai, L. Melderei, I. Valainei, E. Čaupjonokai, I. Grigulei, V. Artjomovam, E. Urbanovičam par sociālo zinību nedēļas organizēšanu.