Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Speciālistu piesaiste

Saturs atjaunots: 26.05.2011.

Ieguldījums tavā nākotnē

Aglonas novada dome informē, ka šobrīd aktīvi tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētais projekts Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/102  „Speciālistu piesaiste administratīvās kapacitātes stiprināšanai Aglonas novadā”. Projekta rezultātā Aglonas novada domē strādā 2 jauni speciālisti: teritorijas plānotājs un sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem, ir aprīkotas divas darba vietas, tiks veiktas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības (32 stundas), kā arī tiek nodrošināta projekta publicitāte. Teritorijas plānotājs organizē plānošanas procesu Aglonas novadā, piedalās plānošanas dokumentu izstrādē, vāc, apkopo un analizē informāciju, kā arī gatavo rakstus un pārskatus. Savukārt sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem apseko un izvērtē materiālā pabalsta nepieciešamību sociālā riska ģimenēm, organizē un mobilizē esošos sociālos resursus, apkopo informāciju, sniedz sociālo atbalstu un palīdzību ģimenēm ar bērniem un jauniešiem.

Projekta mērķis un rezultāti ir virzīti uz darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes “Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitātes “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” mērķa sasniegšanu – nodrošinot efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu pašvaldības pakalpojumu sniegšanu Aglonas novadā, tādējādi veicinot ES fondu 2007.-2013.gadam plānošanas dokumentos noteikto mērķa sasniegšanu sniedzot atbalstu jauno speciālistu atalgojumam un darba nodrošināšanai, sekmējot kvalitatīvu normatīvajos aktos paredzēto pašvaldību funkciju veikšanu, kā arī nodrošinot administratīvās kapacitātes stiprināšanu Aglonas novadā.

Projekta mērķa grupa ir  Aglonas novada dome. Projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši. Projekta kopējās izmaksas 18500 LVL, kas ir 100% ESF finansējums.

4 Komentāru

 1. hmm saka:

  tikko pieņēmti darbā caur ļoti kompetentiem konkursiem tak izrādas nekompetenti?
  dīvaini…

 2. liga saka:

  jāpiekrīt komentāra teicējam, sēžam un saņemam naudu.Tāds ir Aglonas novada domes moto!

 3. Arturs Grazulis saka:

  ESF finanse ”makulaturas” un birokratijas projektus ar gudriem formulejumiem un sarezgitiem nosaukumiem. Aglonas novadam ir vajadzigi tadi projekti,kas butu reali aptaustami un veicinatu ekonomisko izaugsmi. Mums ir vajadzigas darbavietas un jauni augstosi uznemeji,nevis birokrati un neefektigs valsts parvaldes darbs

 4. ineta saka:

  Nu, ko jūs, mīlīši! Mūsu novadu vada ļoti efektīvi,darbīgi un kompetenti cilvēki!!!!