Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sperot trešo soli, domās par vidi


Ar skaistām un cēlām iecerēm – dziedāt Eiroreģiona dziesmu un deju svētkos, domāt par Zemi, kā drošu mājvietu nākamajām paaudzēm – turpinās projekta „Trešais solis Eiroreģiona “Ezeru zeme” stratēģijai – kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās” (projekta saīsinātais nosaukums: „TREŠAIS SOLIS” / “3rd STEP”).

19.-20.septembrī Švenčionys (Lietuva) notiks Vides Forums, kurā piedalīsies arī pārstāvji no Aglonas novada. 100 nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji no Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas forumā spriedīs par dabas aizsardzību, “zaļās” domāšanas attīstību. Ezeru komerciālās iespējas, mazās upes Baltijas jūras tīrības garants, akvakultūra, alternatīvā enerģētika, bioloģiskie produkti un citu aktuālu tēmu apskats.

Jāpiezīmē, ka š.g. 26 .– 27. jūlijā notika Investīciju Forums 200 dalībniekiem Glubokoje (Baltkrievija), kurā piedalījās Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe un Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ineta Valaine. Divu dienu laikā Foruma dalībnieki iepazinās ar investīciju priekšlikumiem, plānojot Eiroreģiona “Ezeru zeme” stratēģijas 2013-2018 izstrādi. Uzsvars tika likts uz jauniem risinājumiem investoru piesaistē, atklājot Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritoriju unikalitāti.

Šobrīd Eiroģionā apvienojušās 30 Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pašvaldības (15 no Latvijas, 7 no Lietuvas un 8 no Baltkrievijas).

Vairāk par projektu: lasiet šeit

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv