Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sporta inventāra iegāde Aglonas novada skolām

Saturs atjaunots: 26.11.2013.


Viens no Aglonas novada attīstības virzieniem novadā ir sporta materiālās bāzes pilnveidošana un attīstība. Lai veicinātu veselas, fiziskas un garīgas personības harmonisku attīstības pilnveidošanu, nodrošinot mācību priekšmeta ”Sports” pilnvērtīgu saturu un sporta kā brīvā laika pavadīšanas līdzekli īstenošanu, Aglonas novadā izstrādāts projekts par sporta inventāra iegādi novada izglītības iestādēm.
Aglonas novada dome 12.jūlijā noslēdza līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju par līdzekļu piešķiršanu projekta „Sporta inventāra iegāde Aglonas novada skolām” (Nr. 01-27/204) īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas LVL 2184, 00, valsts budžeta finansējums 50 %. Projekta īstenošanas laiks 12.07.2013.-15.11.2013.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv