Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sporta ziņas

Kastuļinas pagastā 13. aprīlī norisinājās sacensības šaušanā un šautriņu mešanā. Sacensībām pieteicās 25 dalībnieki.


Sacensību rezultāti šaušanā

Sievietes
1.vieta H.Čaplinska
2.vieta A.Briča
3.vieta A.Loce

Vīrieši
1.vieta R.Romanovs
2.vieta A.Murāns
3.vieta A.Kirilovs

Sacensību rezultāti šautriņu mešanā

Sievietes
1.vieta D.Nikitina
2.vieta S.Tarasova
3.vieta T.Voronko

Vīrieši
1.vieta M.Gnevuševs
2.vieta I.Ruduks
3.vieta P.Bekišs

Informāciju iesniedza:  Artūrs Murāns, Kastuļinas pagasta sporta pasākumu organizators

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS