Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Starptautiskā folkloras festivāla “BALTICA 2018” folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skate – koncerts

11.martā plkst.13.00 Dagdas novada TN pulcēsies 12 kolektīvi, lai piedalītos Starptautiskā folkloras festivāla “BALTICA 2018” folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skatē – koncertā.


Latvijas pilsētās un novados 2017. gada februārī, martā un aprīlī norisinās Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” skates, kur tiek izvērtēts folkloras kopu, etnogrāfisko ansambļu un citu ar tradicionālo kultūru saistītu izpildītāju mākslinieciskais līmenis dalībai festivālā.
Skates dalībnieku priekšnesumus vērtē Latvijas Nacionālais kultūras centra apstiprināta žūrija piecu nemateriālā mantojuma ekspertu sastāvā. Vērtējot kolektīvu sagatavotos priekšnesumus, žūrija pievērš uzmanību vairākiem kritērijiem – priekšnesuma satura (dziesmu, mūzikas, deju, stāstījuma, u.c. izpausmes veidu) atbilstībai tradīcijai; priekšnesuma formas atbilstībai tradīcijai vai skatuviskā uzveduma principiem; izpildītāju tehniskajai meistarībai; priekšnesuma mākslinieciskajam spilgtumam; grupas kopskatam skatuves situācijā (izturēšanās, apģērbs, u.c.). Katru kritēriju žūrija vērtē atsevišķi, piešķirot tam vērtējumu: izcili; gandrīz izcili; labi; vidēji; vāji. Atbilstīgi konkursā iegūtajam galīgajam žūrijas vērtējumam, skates dalībniekam tiek piešķirtas kategorijas.
Festivālā „Baltica 2018” piedalās skates dalībnieki, kuri skatē ir ieguvuši I un II kategoriju. Pēc pasākuma režisora priekšlikuma un festivāla rīkotāja lēmuma festivālā „Baltica 2018” var tikt pieaicināti piedalīties arī III kategoriju ieguvušie skates dalībnieki.
Skates rezultāti tiek publiskoti Latvijas Nacionālais kultūras centra mājaslapās trīs darba dienu laikā pēc attiecīgās skates norises.
Katrs skates dalībnieks rakstiski saņem žūrijas izvērtējumu par savu priekšnesumu skatē, laikā līdz 15. maijam.
Skatē Dagdā 12 kolektīvi pārstāvēs piecus novadus: Aglonas folkloras kopa OLŪTEŅŠ (Aglonas novads), Andrupenes folkloras kopa SOVVAĻNĪKI, Dagdas folkloras kopa OLŪTEŅI, Ezernieku etnogr. ansamblis AKMIŅEICA, Šķaunes folkloras kopa GAIĻUPEITE (Dagdas novads), Salnavas kapela SĀBRI  (Kārsavas novads), Aulejas etnog. ansamblis AULEJAS SIEVAS, Izvaltas bērnu folkloras kopa MOZĪ LATGALĪŠI,  Izvaltas folkloras kopa IZVOLTĪŠI, Ūdrīšu folkloras kopa RUDZUTAKA (Krāslavas novads), Čornajas folkloras kopa AUSMEŅA un Ilzeskalna folkloras kopa (Rēzeknes novads).

Nākamais folkloras festivāls “Baltica” notiks 2018. gadā no 16. līdz 21. jūnijam. Tā tēma būs “Jāņi. Ziedēšana”, un festivāls noslēgsies ar vasaras saulgriežu svinēšanu visos Latvijas novados un Rīgā.

Informāciju iesniedza: Inta Viļuma, Dagdas novada Folkloras centra vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv