Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Stāstnieku konkurss „ANEKDOŠU VIRPULIS 2020” Aglonas novadā

Veselīgāk spējam dzīvot tad, ja protam visu neuztvert pārāk nopietni un reizi pa reizei pasmieties. Sasmīdināt publiku, šis uzdevums ir ļoti sarežģīts, tāpēc būt labam stāstniekam un humoristam ir liels talants.

Roberts Holdens savā grāmatā „Smiešanās – labākā medicīna” raksta: „Katrs bērns ir piedzimis ar bagātīgu un radošu smiešanās izjūtu, prieku, spēlēšanos un mīlestību. Jebkādi ierobežojumi uz šo var radīt negatīvu ietekmi uz bērna attīstību. Ikviens, kurš uzaug kopā ar bērnišķīgumu, būs vesels, harmonisks un priecīgs. Mūsu dzīvē ir jāsaglabā bērnišķīgums, nevis jāizaug no tā”.
Lai uzturētu stāstīšanas tradīciju, rosinātu pašizpausmi mutvārdu stāstīšanas jomā un izkoptu humora izjūtu, 19. februārī Aglonas BJBLPC „Strops” notika stāstnieku konkurss „Anekdošu virpulis 2020”. Konkursā piedalījās seši Aglonas vidusskolas 3. klases skolēni. Katrs anekdošu stāstītājs tika vērtēts individuāli saskaņā ar šādiem kritērijiem: prasme izstāstīt anekdoti skaidri, saprotami un sasmīdināt klausītājus, repertuāra oriģinalitāte un atbilstība vecumam, kā arī prasme veidot kontaktu ar konkursa dalībniekiem un klausītājiem. Konkursantu sniegumu vērtēja Dina Staškeviča, Velga Puzo, Džeina Valaine. Nomināciju „Mazais smīdinātājs” ieguva Dāvis Bernāns, Līga Lauska un  Daniels Akmans. Nomināciju „Lielais smīdinātājs” ieguva Raitis Valainis, „Dižā smīdinātāja” tituls tika Danielam Repšam, nomināciju „Ekselentais smīdinātājs” saņēma Lauma Madelāne. Lauma, Daniels un Raitis martā dosies uz Latgales reģiona konkursu.

Kamēr žūrija apkopoja rezultātus, skatītājus un dalībniekus ar dziesmām un rotaļām priecēja Aglonas vidusskolas folkloras kopa „Žibacteņa” skolotājas Lilitas Valaines vadībā, arī viņi piedalīsies  Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” Latgales reģiona stāstnieku konkursā ANEKDOŠU VIRPULIS 2020  Līvānos.

Paldies par sadarbību, atsaucību, ieguldīto laiku un darbu skolotājām Vijai Kovaļkovai, Lilitai Valainei, folkloras kopai „Žibacteņa” un skolēnu vecākiem.

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS