Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem

Centrālā statistikas pārvalde martā uzsāks apsekojumu „Statistika par iedzīvotāju ienākumiem un dzīves apstākļiem”, lai iegūtu informāciju par Latvijas iedzīvotāju dzīves apstākļiem, ienākumiem, kā arī materiālās nenodrošinātības risku.Apsekojumā iedzīvotājiem tiks uzdoti jautājumi par mājsaimniecības sastāvu un tās locekļu sociālekonomisko raksturojumu, mājokļa apstākļiem, ienākumiem, veselības stāvokļa pašvērtējumu, sociālās atstumtības un materiālās nenodrošinātības riskiem u.c. Izlasē iekļautas 8,5 tūkstoši mājsaimniecību visā Latvijā.

Vairāk informācijas lasīt šeit:     http://ej.uz/silc

LATVIJAS REPUBLIKAS
CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE
Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301, Latvija
e-pasts: info@csb.gov.lv
tālr. 67366912 http://www.csb.gov.lv