Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Stiprinās pierobežas pašvaldību sociālo vidi

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

15.novembrī Dagdas pilsētā tika parakstīts līgums par projekta LLIII-166 “Animalterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai” (Cured by animals) īstenošanu. Arī Aglonas novads piedalās šajā projektā.

Kopā  projektā ir iesaistītas  vienpadsmit pašvaldības no Latvijas – Kārsavas novads, Ludzas novads, Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes novads, Viļānu novads, Riebiņu novads, Preiļu novads, Aglonas novads, Krāslavas novads, Daugavpils novads, Ilūkstes novads-  un četri projekta partneri no Lietuvas – Visaginas bērnu atbalsta centrs, Didžiasalis ģimenes sociālā atbalsta centrs  Ignalinas rajonā, Utenas bērnu sociālā atbalsta centrs un Anīkšču rajona pašvaldība.

Projekta mērķis – stiprināt 16 Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālo vidi, veicināt terapijas ar dzīvnieku palīdzību attīstību un uzlabot sociālo infrastruktūru, palielināt bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām (arī no riska grupām) dzīves vides kvalitāti. Projekta ietvaros tiks popularizēti terapijas papildu efekti, izmantojot dzīvnieku palīdzību.

Projekta ietvaros partneri veiks sociālās infrastruktūras sakārtošanu, kā arī tiks sarīkots seminārs sociālajiem darbiniekiem, vasaras nometnes bērniem, semināri bērnu ar īpašām vajadzībām vecākiem, praktizējošiem ārstiem, terapijas nodarbības ar trušiem, suņiem, zirgiem un pat delfīniem. Projekta noslēgumā nākamā gada nogalē paredzēts organizēt labdarības akciju un Ziemassvētku pasākumu.

Eiroreģiona “Ezeru zeme” izstrādātā projekta “Cured by animals” kopējais budžets ir 214 677 EUR, Aglonas  pašvaldības daļa tajā ir 10 229 EUR

Aglonas novada pašvaldība  šī projekta ietvaros paredzējusi kosmētiski izremontēt vienu telpu Priežmalas pamatskolā. Tiks nopirkts aprīkojums, kas paredzēts ģimeņu atbalstam .