Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Stropa lidojums

22.maijā Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops” rīkoja sezonas noslēguma pasākumu interešu izglītības jomā „Mūsu lidojums”. Pasākumu atklājot Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja Inta Reča, īpaši uzsvēra labos darbus, pedagogu un skolēnu vēlmi darboties un radoši pašizpausties.

Šajā mācību gadā īpašu paldies gribam teikt tiem mūsu novada skolotājiem un skolēniem, kuri veiksmīgi piedalījās interešu izglītības aktivitātēs gan novadā, gan Latgales reģionā, piepildīja savus centienus un guva ievērojamus panākumus. Priežmalas pamatskolas skolēni Patrīcija Reščenko un Vladislavs Hmeļnickis Latgales kultūrvēsturiskā novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Kur saulīte rotājas” tika apbalvoti ar 3.pakāpes diplomiem. Paldies viņu skolotājai Anitai Reščenko! Mēs sakām paldies visiem novada interešu izglītības aktivitāšu dalībniekiem, pedagogiem, bet īpaši lepojamies ar skolēniem un skolotājiem, kuri popularizē novada vārdu, un vēlam panākumus arī turpmāk.

Pasākuma gaitā visiem klātesošajiem bija iespēja noklausīties Aglonas BJBLPC „Strops” radošās angļu valodas pulciņa un ģitāristu pulciņa dalībnieku sniegumu, kā arī noskatīties Aglonas BJBLPC „Strops” pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīva priekšnesumus, pārliecināties par bērnu radošajām spējām, par pulciņu vadītāju Karinas Stivriņas, Ivara Kalvāna un Dinas Staškevičas uzņēmību un entuziasmu. Paldies par viņu darboties prieku! Paldies vecākiem, kuri atbalsta savu bērnu radošo degsmi!

Ar muzikāliem priekšnesumiem klātesošos priecēja arī Priežmalas sākumskolas, Priežmalas pamatskolas vokālie ansambļi un Grāveru pamatskolas 1.-3.klašu skolēnu ansamblis. Paldies par entuziasmu un atsaucību pedagogiem Ilonai Bazuļevai un Silvijai Stivriņai!

Aglonas BJBLPC „Strops” bija apskatāma interešu pulciņa „Es protu” radošo darbu un tehniskās jaunrades pulciņa dalībnieku darbu izstāde, paldies pulciņu vadītājiem Ingai Gribuškai un Guntaram Ormanim.

Noslēgumā pasākuma dalībnieki Aglonas BJBLPC „Strops” pagalmā zīmēja savus krāsainos sapņu taureņus, bet atvadoties, novēlējām viens otram taureņu raibu, radošu vasaru un atkalredzēšanos Aglonas BJBLPC ”Strops” .

Lidojuma_apskats

Aglonas novada interešu izglītības koordinatore Lolita Kaļāne