Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sumināti labākie uzņēmēji un lauksaimnieki

Saturs atjaunots: 9.02.2012.

Aglonas novadā ir daudz uzņēmīgu un darbīgu cilvēku, kuri  janvāra beigās pulcējās uz Aglonas UAC organizēto uzņēmēju un zemnieku balli, lai visi kopā priecātos par panākumiem  un novada labā darīto.

Aglonas novada dome sumināja cilvēkus, kuri  pilnveido un attīsta uzņēmējdarbību, lauksaimniecību, tūrismu. Uzņēmēju un lauksaimnieku darbs ir patiesi  svarīgs. Tas ir nevien sūrs , bet arī patiesi emocionāls, sirsnīgs un atbildīgs. Atzinības un pateicības raksti tika pasniegti:

SIA Cīši gords; Arturam Gražulim; Sia Aglonas Cakuli; Biedrībai Valkīra – Valkyrie; Biedrībai Neaizmirstule; Z/s Pakalni; Z/s Ilzas; IK Detild; Z/s Ziediņi; Z/s Sollomina muiža; SIA Klints 99; Z/s Tauriņi; Z/s Turaidas; Z/s Līdumnieki; Z/s Krastiņi; Z/s Deņevo; Z/s Stivriņi; Z/s Ziemeļi K; Z/s Ezerkalni; Z/s Gurķīši; Z/s Vilnīši; Z/s Bērzutaka; Z/s Laima; Sia Pirts skola Latgales filiāles vadītājai Skaidrai Mežiniecei;  Z/s Ezermala; Aivaram Vucānam; Selicku ģimenei; Josifam Prokofjevam; Jānim Klusam; SIA Spero SK; Andrim Girsam; Z/s Ostrov.

Daudzi uzaicinātie uzņēmēji un lauksamnieki nepiedalījās pasākumā, taču  katram pasākumā tika teikti pateicības vārdi.

SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Krāslavas konsultāciju biroja  vadītājs Ivars Geiba      un SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Krāslavas nodaļas lauku attīstības speciāliste Terēze Brazeviča, Preiļu nodaļas Valsts Lauku Tīkla  lauku attīstības speciāliste Aina Golubeva, kā arī  SEB  bankas Preiļu filiāles pārstāvis Aivars Kjarkužs uzrunāja klātesošos pateicās labākajiem sadarbības partneriem un  klientiem.

Sarīkojuma dalībniekus priecēja Aglonas KC jauktais vokālais ansamblis un vadītāja Marta Bicāne, Grāveru pagasta deju ansamblis, Ļena Afanasjeva no Šķeltovas pagasta un deju skolas „Malika” dalībnieces.

Balles dalībnieki pozitīvi un atzinīgi novērtēja šī pasākuma nepieciešamību, jo  tā galvenā vērtība ir  domubiedru  saskarsmes prieks,  kas var raisīt jaunu ideju un panākumu apvāršņus.

Katrs  no šiem uzņēmējiem, lauksaimniekiem ir centies strādāt Latgales un Aglonas labā. Darbs nav bijis veltīgs, tas bija nepieciešams un svarīgs visiem. Nozīmīgi ir tas, ka katrs ir un būs  arī atbildīgs par to, kāda būs novada tagadne un nākotne. Un tas viss noteikti ir gudro un apņēmīgo Aglonas novada cilvēku rokās.

Ar sirdi un dvēseli jūs ziedojat un veltat sevi novadam!

Paldies par ieguldīto darbu ikvienam!