Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

“Supermeitene 2016”

Ir marts un gaisā jau virmo pavasaris. Drīzumā daudzbalsīgā putnu čivināšana ikdienas ritmu padarīs straujāku un gaišāku. Lai šo laiku padarītu krāsaināku, Aglonas novada izglītības iestāžu sākumskolas meitenes 8. martā tika aicinātas piedalīties Aglonas novada konkursā “Supermeitene 2016″.

Aglonas novada konkursa „Supermeitene 2016” mērķis bija rosināt bērnu interesi par aktīvās atpūtas iespējām un popularizēt skolēnu jaunradi un saturīgu radošo darbību. Konkursā piedalījās 8 meitenes no Priežmalas pamatskolas, Aglonas internātvidusskolas un Aglonas vidusskolas.
Konkursa dalībnieces un visus klātesošos sveica Aglonas BJBLPC “Strops” ģitārspēles pulciņa dalībnieki un Aglonas Katoļu ģimnāzijas ģitāristi. Konkursa gaitā meitenes apliecināja savas spējas un talantus septiņos dažādos interesantos uzdevumos: intelektuālajā, radošajā, praktiskajā, sadzīves, fiziskajā, modes defilē un talantu parādē. Praktiskajā uzdevumā „Veiklās rokas” meitenes sašķiroja dažādu veidu zirņus un pupas. Intelektuālajā uzdevumā „Jaunkundzes tests” bija jāatbild uz 15 testa jautājumiem par dažādām dzīves situācijām. Radošajā uzdevumā „Radītprieks” meitenes darbojās ar papīru un pagatavoja apsveikuma kartiņu pavasarīgās noskaņās. Sadzīves uzdevumā „Atpazīsti” bija jāatpazīst 7 dažādi ievārījumi. Uzdevumā „Orbīta” meitenes apliecināja savu prasmi apļot riņķi. Uzdevumā “Grācija” meitenes demonstrēja no dažādiem lakatiem un šallēm pašu veidotu tērpu un to demonstrēja klātesošajiem. Talantu parādē dalībnieces parādīja kādu no saviem talantiem – dziedāja, dejoja, deklamēja dzejoļus, stāstīja un rādīja zīmēšanas prasmes un spēlēja kokli.
Meiteņu sniegumu vērtēja konkursa žūrija-Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja , Aglonas novada interešu izglītības speciāliste Lolita Kaļāne, Aglonas BJBLPC “Strops” audzinātāja, novada jaunatnes lietu speciālistes p.i. Aija Mežiniece un Aglonas novada domes jurists Deniss Kuzņecovs.
Konkursa starplaikos līdzjutējiem un skatītājiem bija iespēja piedalīties spēlē „Aliass”.
Apkopojot konkursa “Supermeitene 2016” rezultātus, Priežmalas pamatskolas 4. klases skolniece Valērija Šumska ieguva titulu “Veiklākā meitene”, Aglonas vidusskolas 3. klases audzēkne Elizabete Spalve ieguva titulu “Sportiskākā meitene”. Tituls “Erudītākā meitene” tika piešķirts Aglonas internātvidusskolas 2. klases audzēknei Loretai Eglei. Priežmalas pamatskolas 1. klases skolniecei Amandai Reščenko ieguva titulu “Talantīgākā meitene”. Aglonas vidusskolas 2. klases skolniecei Viktorijai Indrikovai tika piešķirts tituls “Saimnieciskākā meitene”. Aglonas internātvidusskolas 3. klases audzēkne Viktorija Dronova ieguva titulu “Radošākā meitene”. Tituls “Atraktīvākā meitene” tika piešķirts Aglonas internātvidusskolas 1. klases skolniecei Evijai Turkupolei. Konkursa galvenā titula “Supermeitene 2016” ieguvēja ir Aglonas vidusskolas 4. klases skolniece Gabriela Repša-Kondratjeva.

Noslēgumā konkursa dalībniecēm un skatītājiem bija iespēja nobaudīt tēju un svētku pīrāgu.

Paldies visām dalībniecēm, skolotājām, skatītājiem par kopīgi radīto svētku noskaņu! FOTOGALERIJA.

Informāciju un foto iesniedza:   Lolita Kaļāne,  Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja, novada izglītības darba speciāliste interešu izglītības jomā

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv