Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Svarīgi: Prasības, kas jāievēro lauksaimniekiem, kas pieteikušies aktivitātei bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos

Līdz 2015.gada 15.jūnijam lauksaimnieki varēja iesniegt Lauku atbalsta dienestā (LAD) Vienoto iesniegumu platību maksājumu saņemšanai 2015.gadā. Īpaši nosacījumi ir jāievēro tiem lauksaimniekiem, kuri ir pieteikušies atbalsta maksājumam Lauku attīstības programmas pasākumā „Agrovide un klimats” aktivitātē „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ).LAD vēlas atgādināt, ka piesakoties minētajam atbalsta maksājumam, atbalsta pretendents:

  • uzņemas piecu gadu saistības par katru BDUZ pieteikto lauku, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu;
  • katru gadu iesniedz Vienoto iesniegumu, izdarot atzīmi pie lauka par pieteikšanos BDUZ aktivitātei;
  • saimnieko atbilstoši BDUZ atbalsta saņemšanas nosacījumiem – nogana vai nopļauj zālājus.

Plašāka informācija pievienota pielikumā. LAD_agrovide_prasibas_03062015

Informāciju iesniedza:

Sabiedrisko attiecību daļa
Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
67027830, 67027384
prese@lad.gov.lv
www.lad.gov.lv