Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Svecīšu vakars Gūteņu kapos

Mūsu novadā svecīšu vakaru tradīcija ir dziļi iesakņojusies, tādēļ rudens vakaros kapos pulcējas daudz cilvēku, kas aizdedz svecītes un piemin aizgājējus. Arī Gūteņu kapos 16. oktobra klusajā pēcpusdienā sanāca kopā šo kapu aizgājēju radinieki, kaimiņi, draugi, kā arī SAC “Aglona” iemītnieki. 

Svecīšu vakaru vadīja Aglonas bazilikas priesteris Daumants Abrickis. Tika dziedātas svētās dziesmās, skaitītas lūgšanas.
Klātesošie tika  aicināti iedegt liesmiņas pie katras kopiņas, kas simbolizē gan to gaismu, ko gribam dot tiem, kas ir aizgājuši, gan atgādina par viņu dzīvi un par to, ko esam no viņiem saņēmuši, kā arī Dieva klātbūtni.
Pēc svecīšu vakara Gūteņu sādžas iedzīvotāji bija sarūpējuši tējas galdu, pie kura varējām padzert tēju un dalīties atmiņās par aizgājušajiem radiem, draugiem.
Svētdien, 22. oktobrī pulksten 19.00 notika arī Svētā Mise par Gūteņu kapu aizgājējiem.

Informāciju iesniedza:  Inga Sprūģe,  SAC “Aglona ” sociālā darbiniece

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv