Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sveicam Māmiņu dienā!

Ar baltām ievu kurpēm,
Un tulpju svecēm košām.
Ar pienenīšu zeltainām pļavām,
Un putnu dziesmām skaļām.
Ar pirmo saules staru,
Un baltu ķiršu zaru.
Nāk pavasaris mātes sveikt,
Un man ar gribas par visu,
Tev lielu paldies teikt…

Mātes dvēseles gaismā un mīlestības siltumā bērna dzīve kļūst par skaisto brīnumzemi, par pasaku, ko skata bērna acs. Kur vēlāk gribas atgriezties, kad jau dzīve ir savu skarbo vārdu teikusi. Mātes tēls atmiņu ziedos vienmēr ir gaišs un neatkārtojams, mātes sirds – skaidrības, cēluma un godības tēls.

Sirsnīgs sveiciens Māmiņu dienā!

Vēlam priecāties par savām atvasītēm, mīlēt un būt mīlētām!

Aglonas novada dome