Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Svētdienas Teātra pēcpusdiena Šķeltovā

Jau trešo gadu septembra otrajā pusē Šķeltovas TN notiek Teātra pēcpusdiena. Šajās pēcpusdienās kopā satiekas gan kaimiņu, gan attālāki amatierteātri parādīt sevi un apskatīt citus. Parasti par un ap teātri tiek noorganizēts arī neliels testiņš skatītājiem, kas liek viņiem neatslābt un sekot notiekošajam.


Šogad pasākumā piedalījās vietējais amatierteātris “Šķeltovieši” (vadītāja Valentīna Jankeviča) ar skečiem krievu valodā: “Gadījums ārsta kabinetā” un “Parādiet “līķi”!” Kā arī ceļu līdz Šķeltovas TN mēroja kaimiņienes (divas latgaļu sievas), kuras klātesošajiem prezentēja jauno laiku Latgales biznesa plānu, protams, ar krietnu humora devu.

Viesi bija Maltas amatierteātris “Noktirne” (vadītāja Elīna Prusaka) ar skeču latviešu valodā: “Sajūtu šovs – MELNĀ VĀRNA”. Muzikālajās pauzēs skatītājus priecēja vietējo puišu trio (Armīns, Artūrs Prusaki un Vitālijs Barkovskis) kopā ar Didzi Vanagu.

Svētdienas saules stari un kolektīvu uzstāšanās sildīja gan pašdarbnieku, gan skatītāju sirdis!

Paldies pašdarbniekiem par nesavtīgo darbu, dāvājot klātesošajiem pozitīvās emocijas, un skatītajiem par kolektīvu emocionālo atbalstīšanu!

Informāciju iesniedza: Astrīda Leikuma, Šķeltovas TN vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.  65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

  • Meklēt lapā

  • Sadaļas

  • Tematiskās ziņas

  • Jaunākie raksti

  • Jaunākais forumā

  • Rakstu arhīvs

  • Baneri

    Latvijas Republikas Saeima

    Latvijas Republikas Prezidents

    Latvijas Republikas Ministru kabinets

    LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

    ziņo KNAB

    Eiropas Savienibas

    LV.lv

    Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

    Eiropas Socialais fonds (ESF)

    Latvija, e-latvija, celvedis

    Valsts regionalas attistibas departaments

    Eiropas Savienibas strukturfondi

    Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

    Klimata parmainu finansu instruments

    Lauku atbalsta dienests

    EKOTUR

    LMT Latvijai

    E-veselība

    Altum

    NVA vakanču portāls

    Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

    Daugavpils pilsetas zinu portals

    Kaimiņu ceļš

    Elektrības piedāvājums

    Latgale biznesam

    Lielā Talka