Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Svētdienu un Ziemassvētku dievkalpojumu kārtība

Aglonas bazilikas informācija par svētku dienu un svētdienu dievkalpojumu kārtību. 

24. decembris, ceturtdiena MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU VIGILIJA
Aglona 18.00 Betlēmes pasvētīšana, sv. Mise.
Rušona 17.00 Betlēmes pasvētīšana, sv. Mise.

25. decembris, piektdiena MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKI
Aglona
10.00 Rītausmas sv. Mise;
12.00 Dienas sv. Mise;
19.00 Sv. Mise, litānija Dievmātes godam.
Bērzgale 8.00 Rītausmas sv. Mise.
Raģeļi 10.00 Rītausmas sv. Mise.
Peipiņi 12.00 Dienas sv. Mise.

26. decembris, sestdiena Sv. Stefana, pirmmocekļa, svētki
Aglona
10.00 Sv. Mise;
12.00 Sv. Mise, auzu svētīšana; (draudzes svētki).
19.00 Sv. Mise, litānija Dievmātes godam.
Bērzgale 9.00 Sv. Mise

27. decembris, svētdiena I svētdiena pēc Ziemassvētkiem
Sv. Ģimenes – Jēzus, Marijas un Jāzepa svētki
Aglona
10.00 Sv. Mise;
12.00 Sv. Mise;
Rageļi 9.00 Sv.Mise.
Peipiņi 11.00 Sv. Mise.
19.00 Sv. Mise, litānija Dievmātes godam.

28. decembris, pirmdiena Sv. Nevainīgo bērniņu, mocekļu, svētki
Aglona
7.00 Sv. Mise;
12.00 Sv. Mise, mazu bērnu svētīšana;
19.00 Sv. Mise, litānija Dievmātes godam.

31. decembris, ceturtdiena
Aglona
7.00 Sv. Mise;
12.00 Sv. Mise;
19.00 Vecā gada noslēguma sv. Mise, litānija Dievmātes godam,himna “Dievs, mēs Tevi slavējam”.

Svētdienu un svētku dienu dievkalpojumu kārtība 2021. gadā
1. janvāris, piektdiena Vissv. Jaunavas Marijas – Dieva Mātes svētki
Aglona
10.00 Sv. Mise;
12.00 Sv. Mise;
19.00 Sv. Mise, litānija Dievmātes godam.

Avots: Aglonas bazilika

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv