Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Svētki Šķeltovas māmiņām

11.maija rīts Šķeltovas pamatskolā bija neparasts, jo tika gaidītas māmiņas uz svētku koncertu, kuru gatavoja skolas interešu izglītības pulciņu dalībnieki.

Jautras dejas rādīja deju pulciņa dejotāji. Vokālās grupas dziedātās dziesmas aizkustināja katras māmiņas un vecmāmiņas sirdi. Skolas dramatiskais pulciņš ar izrādi „Svešiniece puķu dobē” piesaistīja visu skatītāju uzmanību. Svētku sveicienus un tulpes no Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītājas Irēnas Maļuhinas saņēma visas zālē esošās māmiņas un vecmāmiņas. Skolas direktore Olga Afanasjeva pasniedza pateicības rakstus un ziedus tām ģimenēm, kuru bērni šī mācību gada laikā labi mācījās, ieguva godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Pasākuma noslēgumā visas māmiņas saņēma pavasara ziedus no saviem bērniem.