Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Svētku dievkalpojums Grāveru Erceņģeļa Mihaila baznīcā par godu dievnama iesvētīšanas 180 gadu jubilejai un 10 gadu jubilejai kopš dievkalpojumu atsākšanās tajā

2016. gada 19. septembrī, Erceņģeļa Mihaila brīnuma, kas notika Honesā (Kolosā) svētku dienā, Latvijas Pareizticīgā Baznīca lūgšanās svinēja 180 gadu jubileju kopš iesvētīšanas vienam no skaistākajiem un vecākajiem dievnamiem ne tikai Latgalē, bet visā Latvijā, un 10 gadu jubileju kopš dievkalpojumu atsākšanās šajā dievnamā pēc tā slēgšanas bezdievības gados.

Par godu šādam ievērojamam notikumam pirmo reizi šīs baznīcas vēsturē tās altārsvētku dienā Dievišķo liturģiju kalpoja trīs Latvijas pareizticīgās Baznīcas Virsgani. Šajā dienā uz dievkalpojuma sākumu no Rīgas tika atvesta Dievmātes Počajevas ikona, kuru svinīgi sagaidīja Virsgani, garīdznieki un ticīgie.

Svētku dievkalpojumu kalpoja Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, viņam līdzkalpoja Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs un Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs.
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsganiem līdzkalpoja: Rīgas apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, LPB Sinodes Izglītības un katehizācijas nodaļas vadītājs mitroforais virspriesteris Oļegs Peļevins; Daugavpils apriņķa prāvests virspriesteris Georgijs Popovs; Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera pārzinis igumens Makārijs (Kirilovs), Daugavpils-Rēzeknes eparhijas sekretārs, Daugavpils Borisa-Gļeba katedrāles klēriķis priesteris Georgijs Petrovskis; Grāveru Erceņģeļa Mihaila baznīcas pārzinis priesteris Viktors Mjaļiks, Daugavpils Dievmātes Aizmigšanas baznīcas pārzinis priesteris Dionīsijs Gorjunovs, Krāslavas Ņevas Aleksandra baznīcas pārzinis priesteris Rostislavs Terehovs, Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs), Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs.
Šajā dienā Grāveru baznīca nespēja uzņemt visus dievlūdzējus – daudzi dievlūdzēji Dievišķā liturģijas laikā lūdzās ārpus baznīcas, sekojot dievkalpojuma gaitai caur atvērtajiem dievnama logiem. Šajā dienā klusajos Grāveros, kuri sen neatceras tādu ļaužu pieplūdumu, ieradās autobusi ar dievlūdzējiem no Dagdas, Krāslavas, Priežmales, Šķeltovas, Rēzeknes un Daugavpils. Dievkalpojumā lūdzās ne tikai pareizticīgie – pēc šejienes tradīcijas uz lieliem baznīcas svētkiem šeit kopā ar saviem kaimiņiem ierodas lūgties gan katoļi, gan vecticībnieki, gan luterāņi. Baznīcā lūdzās arī Grāveru Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) vārdā nosauktās pamatskolas pasniedzēji un audzēkņi.
Ieeju baznīcā rotāja zaļa zaru vītne ar gadaskaitli 180, arī pie baznīcas dienvidu sienas celiņa malā draudzes locekļi bija izveidojuši un ziediem izrotājuši uzrakstu „180 gadi”, kas visiem ienācējiem atgādināja par lielajām baznīcas svinībām. Arī baznīcas iekšienē visas svētku ikonas bija skaisti izrotātas ar ziediem. Dievkalpojums un svētku aizlūgums šajā dienā Grāveru baznīcā notika pēc senpareizticīgās kārtas. Dievišķajā liturģijā dziedāja Rīgas Garīgā semināra koris Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera pārziņa un RGS garīgā tēva igumena Makārija (Kirilova) un Rīgas Garīgā semināra pasniedzēja, lasītāja Sergeja Čudova vadībā.
Mazās ieiešanas laikā par uzcītīgu darbu Latvijas Pareizticīgās Baznīcas labā un par godu baznīcas 180 gadu jubilejai un 10 gadu jubilejai kopš dievkalpojumu atsākšanās baznīcā, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs iecēla Grāveru Erceņģeļa Mihaila baznīcas pārzini priesteri Viktoru Mjaļiku virspriestera kārtā.
Liturģijā trīskāršas ektēnijas laikā izskanēja pateicības lūgšanas par Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra, Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra un Augstisvētītā Jelgavas Bīskapa Jāņa, Rīgas eparhijas vikāra, veselību. Ektēnijā par mirušajiem Visaugstisvētītais Valdnieks Metropolīts lūdzās par visiem mūža miegā aizmigušajiem Grāveru baznīcas cēlējiem, pārziņiem, labdariem un draudzes locekļiem.
Pēc Dievišķās liturģijas tika kalpots aizlūgums ar kanonu Erceņģelim Mihailam un visiem debesu Spēkiem, kura laikā (pēc kanona 6. dziesmas) notika Krusta gājiens ar Erceņģeļa Mihaila ikonu un godājamo Dievmātes Počajevas ikonu, kas bija speciāli atvesta z šiem svētkiem. Krusta gājiena noslēgumā visiem klātesošajiem bija iespēja iziet zem augstu paceltās Počajevas ikonas un īpaši palūgties Vissvēto Dievadzemdētājai. Krusta gājiena un aizlūguma noslēgumā tika nolasīta lūgšana Erceņģelim Mihailam un nodziedāta augstiteikšana.
Pēc ilgu gadu vēlējuma izskanēšanas Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs vērsās pie klātesošajiem ar sprediķi, kurā pastāstīja klātesošajiem par Erceņģeļa Mihaila brīnumu, kas notika Honesā (Kolosā) un apsveica visus klātesošos dievnama altārsvētkos.

Piemiņai par šīsdienas svētkiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošais Virsgans ticīgiem dāvināja ikoniņas ar Erceņģeļa Mihaila attēlu. Ticīgie mīļotajam Virsganam dāvināja ziedus un pateicās par apbrīnojamajiem un skaistajiem svētkiem un aizkustinošo dievkalpojumu. Foto: V.Surics. FOTOGALERIJA.

Avots: Daugavpils-Rēzeknes eparhijas informatīvās un izdevniecības nodaļas preses dienests

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv