Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Svētrīts kopā ar pensionētajiem darbiniekiem Aglonas internātvidusskolā

2012.gads pasludināts par aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes gadu, bet  jau šogad 7.decembrī Aglonas internātvidusskola aicināja pensionētos pedagogus un darbiniekus uz Adventes laika Svētrītu, stāsta Aglonas internātvidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Māra Ušacka.

Otro Adventes sveci iededzināja  bijusī skolas medmāsa Viktorija Kondranicka. Viņa par mediķi strādāja gan Aglonas internātģimnāzijā (kad skola darbojās Aglonā, Broka ielā), gan šajā ēkā Jaunaglonā. Viņa bija kā skolas gariņš, kurai palīdzību lūdza gan bērni, gan pieaugušie.

 

 

 

 

 

  Adventes būtību izskaidroja Aglonas draudzes priesteris Guntars, aicinot ikvienu šajā laikā uz labiem darbiem. Klātesošos uzrunāja skolas direktors Didzis Vanags. Par paaudžu solidaritāti pārdomās dalījās skolotājs Vladislavs Lazdāns. Pasākuma muzikālo pusi nodrošināja skolas vokālais ansamblis skolotājas Irēnas Leonovas vadībā.

Tikšanās bija gaiša un sirsnīga. Vēlāk pie kafijas tases, degot svecīšu liesmiņām, seniori dalījās pieredzē, kavējās atmiņās, stāstot dažādus spilgtus notikumus no dzīves. Var tikai apbrīnot vecākās paaudzes sīkstumu, optimismu un dzīvesprieku.

Skolas dzīve atkal ripo ierastajās sliedēs, bet mirdzums senioru acīs dod spēku jauniem plāniem, pasākumiem, ikdienas gaitām.

Prieks, ka mums ir tik jauki, joprojām spara pilni bijušie skolas darbinieki. Mīļš paldies visiem, kuru lielākais darba mūža periods saistās ar mūsu skolu. Izbaudiet aktīvas vecumdienas, gadiem ritot, ņemiet no dzīves visu, ko tā spēj sniegt!