Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Svinīgā gaisotnē aizvadīti Latvijas valsts svētki

Valsts svētku pasākums “Mana Latvija” Aglonas novada Kultūras centrā norisinājās svinīgā, patriotiskā un pacilātā gaisotnē. Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe ievadīja šo  pasākumu, sveicot visus klātesošos mūsu dzimtenes dzimšanas dienā.  Ik reizi valsts svētkos aglonieši godina tos ļaudis, kuri par nozīmīgu darbu izglītībā, kultūrā, sportā, tautsaimniecībā, par sabiedrisko aktivitāti saņēmuši līdzcilvēku atzinību.

Novada augstākais apbalvojums „Aglonas novada Gada cilvēks” par ieguldījumu izglītībā.
Edgars Kudiņš strādā Aglonas vidusskolā, māca fiziku un mājturību un tehnoloģijas priekšmetus. Skolotāja darba pieredze ir 34 gadi. Mācību stundās skolotājs izmanto dažādas formas un metodes, tāpēc nodarbībās valda īpašs mikroklimats, kas rada skolēnos interesi par fiziku.
20 gadu garumā skolotājs gatavo 8.un 9. klašu skolēnus erudīcijas konkursam „eXperiments”, ko organizē Latvenergo koncerns, pēdējos divos gados vidusskolas skolēnu komandas ieguva otrās vietas Latgalē. Šogad E.Kudiņam tika pasniegts apbalvojums kategorijā „Zelta pamati” par nesavtīgu darbu, radot jauniešos interesi par fiziku.
Katru gadu skolotājs aicina skolēnus piedalīties Rēzeknes augstskolas rīkotajās Zinātnieku naktīs. Šī gada konkursos skolēnu rezultāti priecē, iegūtas trīs trešās vietas,trīs otrās vietas, un viena pirmā vieta.
Augsti sasniegumi ir gan fizikā, gan mājturības un tehnoloģijas mācību olimpiādēs novadā, valstī , kā arī atklātajās fizikas olimpiādēs. Šajā mācību gadā viņa vadībā 12.klases skolēns startēja arī Starptautiskajā atklātajā fizikas olimpiādē Tallinā un iegūta 2. vieta. Augstākais sasniegums – bronza Starptautiskajā fizikas olimpiādē Indijā.

Gada balva nominācijā „Izglītība”
Monika Pušņakova strādā Aglonas vidusskolā no 1973.gada. M. Pušņakovas stundas ir vienmēr interesantas, pārdomātas, kur valda radoša atmosfēra. Augsti sasniegumi ir starpnovadu latviešu valodas mācību priekšmeta olimpiādēs. Latviešu valodas un literatūras skolotāja aktīvi nodarbojas ar talantīgiem skolēniem ārpus stundām. Jau desmit gadus M. Pušņakova organizē latgaliešu dzejniecei un Tautas skolotājai Naaizmērstulei veltīto Latgales novada lauku skolu jaunrades darbu konkursu.Šogad konkursā piedalījās 170 jaunie literāti no 41 skolas. 2014. gada nogalē izdota grāmata ar konkursa labāko 89 darbu un ilustrāciju apkopojumu “Ej un spīdi”. Vēlāk iznāk otrā grāmata ar nosaukumu “13 vilnis”, kurā ir apkopoti Aglonas vidusskolas radošo jauniešu darbi no 2000. gada. Kopā ar Aglonas vidusskolas skolēniem izdod avīzi “Atbalss”. Regulāri gatavo audzēkņus dalībai Robertam Mūkam veltītajā jaunrades darbu konkursā un ieņem godalgotas vietas. Aglonas vidusskola ir saņēmusi apbalvojumu no Latgales kultūras fonda “Boņuks 2011” nominācijā labākais latgaliskais pasākums skolā. Skolotāja popularizē Aglonas novada vārdu, Latgales kultūras mantojumu un latgaliešu valodu.

Gada balva nominācijā „Kultūra”
Astrīda Leikuma Šķeltovas pagasta Tautas namā par direktori strādā no 2011. gada. Šo nepilno piecu gadu laikā sevi ir pierādījusi kā aktīva un radoša personība. Veiksmīgi organizē pasākumus, koncertus un izstādes, iesaistot gan pagasta un novada iedzīvotājus, kā arī tuvus un tālus kaimiņus.
Pagasta iedzīvotājiem regulāri organizē radošās darbnīcas, kurās var apgūt dažādas prasmes un iemaņas. Astrīda arī dzied Šķeltovas pagasta vokālajā ansamblī. Šogad startēja Mazo grantu projektu konkursā un ieguva finansējumu vokālā ansambļa skatuves tērpu iegādei 500 eiro vērtībā.
Radoši, aktīvi un enerģiski strādā, lai kultūras dzīve pagastā attīstītos un plauktu.

Gada balva nominācijā „Sports”
Mortens Perševics – Aglonas iedzīvotājs izvirzīts apbalvojumam nominācijā “Sports” par izciliem sasniegumiem amatierautokrosā. Šajā sporta veidā viņš darbojas ilgus gadus: karjeru autokrosā sāka vēl padomju laikā, bet brīvās Latvijas periodā bijis nacionālā čempionāta dalībnieks, iekļūstot labāko sešiniekā. Iepriekšējās sezonās M.Perševics ir cītīgi darbojies pie autokrosa tehnikas konstruēšanas un tehnisko ideju realizēšanas Latvijas un Baltijas autokrosa čempionāta otrajā posmā, kas notika novembra sākumā Lietuva, labākais no Latvijas dalībniekiem – M.Perševics, kurš ieguva ceturto vietu..

Gada balva nominācijā „Tautsaimniecība”
Jevgēnijs Gorjačko – lauku sētas „Ilzes” īpašnieks, dzīvo un strādā Kastuļinas pagastā. Zemnieks ilggadēji nodarbojas vairākās lauksaimniecības nozarēs – cūkkopībā, graudkopībā, rapša audzēšanā. Gada balvu J.Gorjačko saņem par ilggadēju un godprātīgu ieguldīto darbu novada lauksaimniecības attīstībā.

Gada balva nominācijā „Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe”
Marija Kalvāne sāka strādāt par medmāsu sociālā aprūpes centrā „Aglona” 1990.gadā. Māsas profesija ir mūžīga. Kamēr vien pastāvēs cilvēce, pastāvēs arī vajadzība pēc rūpēm, līdzjūtības un sapratnes. M. Kalvāne par savas profesijas izvēli saka, ka tā ir viņas dzīves aicinājums, jo no pašas bērnības ārstēja visus kaķus, suņus un savas lelles. Kāpēc viņai patīk šis darbs? Sirdi priecē, ja ārstēšanas rezultātā cilvēkam paliek labi, viņš atveseļojas.
Vecākā medmāsa prot ātri pieņemt lēmumus un nekavējoties rīkoties. Viņa ir ļoti sirsnīga, iecietīga, iejūtīga, rūpīga, vērīga un ārkārtīgi profesionāla. Viņa ir mediķu kolektīva mugurkauls. Darba kolektīvs viņu ļoti augsti vērtē. Centra iemītnieki no viņas sajūsmā, jo viņa visiem palīdz un uzklausa katru. Rūpējas ne tikai par centra klientiem, bet arī par kolēģiem.

Gada balva nominācijā „Sabiedriskā darbība”
Gaļina Gavrilova – Grāveru pagasta iedzīvotāja. Pēc izglītības – skolotāja, pašlaik- pensionāre, kura aktīvi piedalās sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Gaļina ir izveidojusi biedrību „Gr-avoti”, aktīvi iesaistās Grāveru pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanā. Organizē ekskursijas Grāveru pagasta invalīdiem un pensionāriem. Cilvēks aktīvs, enerģisks un pozitīvs.

Katrs Aglonas novada  apbalvojuma ieguvējs savās ikdienas gaitās ir rūpējies un audzējis savu “mazo pasauli”, izkopjot savu arodu, daloties ar savām zināšanām, iedvesmojot citus un dzīvojot ar dziļu atbildību par savu valsti Latviju. Mūsu spēks ir šo sakņu un dzinumu stiprumā.

Šī gada laureāti saņēma atzinības rakstus, skaistus ziedus un mīļus apsveikuma  vārdus no saviem tuvajiem, draugiem un kolēģiem.  Agloniešus  priecēja viesu priekšnesumi: Krāslavas jauniešu tautas deju kolektīvs “Raita” (vad. Valda Timule), Staņislava Brokas Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēkņi, Daugavpils novada Kultūras centra vokālais ansamblis “Stage On” (vad. Tatjana Larionova). Koncertā uzstājās arī Aglonas bazilikas jauktā kora “ASSUMPTA” vīru grupa (vad. Ieva Lazdāne) un Aglonas vidusskolas 3-4. klašu tautu deju kolektīvs (vad. Dina Staškeviča).  Pateicamies šī skaistā pasākuma vadītājiem Guntai Gulbei-Kalvanei un Margeram Kriočam,  kā arī Ivaram Kalvānam par muzikālo noformējumu un fotogrāfijām. Fotogalerija.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv