Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tapis NVO aktualitāšu kalendārs

Lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību Latvijā un atbalstītu nevalstisko organizāciju darbību,
Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padome vasarā apstiprināja 75 projektu iesniegumus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO darbības atbalsta programma”, tostarp arī “Preiļu NVO centrs” izstrādāto makro projektu „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” ( Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203).

Projekta ietvaros izstrādāta organizācijas darbības programma 2,5 gadiem, uzsākta 2013. gada darbības programmas īstenošana Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados, veicinot sadarbību ar valsts pārvaldi un paaugstinot nevalstiskā sektora institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti.

Šobrīd ir iznācis „NVO aktualitāšu kalendārs”, kurā iekļauta informācija par NVO aktualitātēm – finanšu piesaiste, izmaiņas grāmatvedībā, NVO pasākumu plāni un cita nevalstiskajam sektoram saistoša un aktuāla informācija NVO darbības nodrošināšanai. Kalendārs ir sagatavots un elektroniski izsūtīts 350 Latgales reģiona nevalstiskajām organizācijām.

Vairāk informācijas šeit

Relīze

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv