Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Teātra uzvedumu festivāls angļu valodā “Kopā”

16. maijā Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā notika otrais, jau par tradīciju kļuvušais skolēnu teātra uzvedumu festivāls angļu valodā “Kopā”, kura idejas autore un īstenotāja ir novada interešu izglītības koordinatore Karina Stivriņa. Šogad festivālā  piedalījās 60 audzēkņi, informē Aglonas bērnu un jauniešu centra vadītāja Inta Reča.

Tika pārstāvēta Aglonas vidusskola, Aglonas internātvidusskola, Priežmalas pamatskola, Grāveru pamatskola, Dagdas vidusskola un Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs.

Skolēniem tā bija vienreizēja iespēja mācību laikā apgūtās angļu valodas zināšanas demonstrēt citiem, spēlējot teātri. Festivālam tika iestudētas dažādas pasakas un lugas angļu valodā. Festivālu atklāja Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra pulciņa “Radošā angļu valoda” 5 – 6 gadus veci dalībnieki ar divām pasakām „Rācenis” un „Mazā sarkanā vistiņa.”  Grāveru pamatskolas 5. klases skolēni iestudēja pasaku „Miss Tiss”, Aglonas vidusskolas 3. klases skolēni parādīja lugu “Pelnrušķīte”, Priežmalas pamatskolas skolēni uzstājās ar lugu “Zelta zivtiņa”, Aglonas internātvidusskolas 5. klases skolēni skatītājiem piedāvāja lugu ”Ābolu karš”.

Prieks, ka interesi par  pasākumu izradīja arī kaimiņu novada Dagdas vidusskolas 3. un 5. klases  skolēni. Viņi iepriecināja skatītājus ar pasakām „ Sargangalvīte” un  „Hennija Pennija”.

Paldies visiem dalībniekiem par viņu brīnišķīgajiem priekšnesumiem! Sirsnīgs paldies angļu valodas skolotājām Marijai Gulbei, Sņežanai Smirnovai, Larisai Mačukānei, Anitai Blaževičai, Karinai Stivriņai un Tatjanai Ekstai, kuras atbalstīja savus audzēkņus un palīdzēja sagatavoties šim pasākumam.

Vissirsnīgākais paldies Aglonas novada interešu izglītības koordinatorei, radošās angļu valodas pulciņa vadītājai Karinai Stivriņai par ideju, ieguldīto organizatorisko darbu un uzņēmību.

Ceram uz vēl kuplāku dalībnieku pulku nākamajā gadā.