Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tehniskā projekta aktualizācija Aglonas ciema ūdenssaimniecības sakārtošanai

Saturs atjaunots: 11.03.2014.

Atkārtota publikācija 27.02.2014.

Aglonas novada dome noslēgusi vienošanos par ES fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “ Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciemā, II kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/096/031.
Projekta aktivitātes paredz uzlabot ūdensapgādes un centrālās kanalizācijas pakalpojumus Aglonas ciema teritorijā, kas garantēs drošu ūdensapgādi, samazinās vides piesārņojuma risku, patērētāji saņems kvalitātes prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni. Vēl 41 ciema iedzīvotājam tiks nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam. Attiecīgi kopumā pēc projekta realizācijas centralizētās kanalizācijas tīkla pārklājums un pieejamība būs nodrošināta 64 % ciema teritorijas iedzīvotājiem.
2013. gada nogalē un 2014. gada sākumā tiek aktualizēts 2010. gadā izstrādātais tehniskais projekts, kā arī tiks veikta projekta tehniskā ekspertīze. Informējam, ka tiks aktualizētas arī vienošanās ar zemes īpašniekiem, kuru teritorijas skars izbūvējamais ūdensvads un kanalizācija. Pēc tehniskā projekta aktualizēšanas tiks uzsākta iepirkuma procedūra būvdarbiem. Būvdarbi noritēs Somersetas ielā un Aglonas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Projekta kopējās attiecināmā s izmaksas sastāda EUR 500000/ LVL 351 402 , no tām ERAF līdzfinansējums  85% (EUR 425000/  LVL 298691,70), Aglonas novada domes – 15% (EUR 75000/ LVL 52710,30).

Plašāku informāciju par projektu sniegs: projekta vadītāja Ineta Valaine, tālr.

29188350, e-pasts: ineta.valaine@aglona.lv