Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Telpu rekonstrukcijas darbi SAC „AGLONA”

 

Ar pozitīvām pārmaiņām ir sācies jauns darbības gads SAC „Aglona”, par ko jāteic paldies Lauku atbalsta dienesta (LAD) Daugavpils reģionālās lauksaimniecības pārvaldei, kas ir sadzirdējusi un saskatījusi nepieciešamību uzlabot iestādes iemītnieku un novada pensionāru ikdienu.

Aizvadītajā gadā SAC „Aglona” sadarbībā ar Aglonas novada domi piedalījās LAD izsludinātajā ELFLA ( Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) īstenošanas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu konkursā un saņēma atbalstu projekta „SAC „Aglona” telpu rekonstrukcija radošo darbnīcu izveidošanai un pilnveidošanai” (Nr.12-03-LL12-L413202-000007) realizācijai.

Projekta mērķis ir radīt vienlīdzīgas attīstību iespējas pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai tiktu saglabāta vēlēšanās mācīties, pilnveidoties un apgūt jaunas prasmes un zināšanas.

Projekta aktivitāšu īstenošanā drīzumā tiks veikti SAC „Aglona” saimniecības telpu rekonstrukcijas darbi, iegādātas mēbeles un IT aprīkojums. Īstenojot projekta ideju, iestādes iemītniekiem un novada pensionāriem pavērsies plašas iespējas padarīt savu ikdienu krāšņāku. Visiem būs iespēja piedalīties radošo darbnīcu un fizisko aktivitāšu nodarbībās.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 9441.22, ko 90% apmērā līdzfinansē Eiropas lauksaimniecības fonds.

Projekta realizācijas termiņš no 2012.gada 17.jūlija līdz 2013.gada 29.augustam.

 

SAC „Aglona” lietvede G. Grigule