Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tematiska, izglītojoša vides vasaras nometne Aglonas vidusskolas un Priežmalas pamatskolas bērniem no 13 – 18 gadiem „Dabas pasaule mums visapkārt”

Projekta „Atbildīgs dzīvesveids” ietvaros ar Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējuma atbalstu Aglonas vidusskolā no 2015. gada 1. jūnija līdz 5. jūnijam notika piecu dienu tematiska dienas vides izglītojoša, pētnieciska un atpūtas vasaras nometne 20 Aglonas vidusskolas un Priežmalas pamatskolas bērniem no 13 līdz 18 gadiem, kur tie ieguva jaunas prasmes un iemaņas dažādās vides izglītības jomās, kā arī interesi par dabas procesu pētīšanu, kas turpmāk sekmēs labvēlīgu attieksmi pret vides resursu taupīšanu un lietderīgu izmantošanu.

Veselu nedēļu jaunie pētnieki izzināja dažādas dabas ekosistēmas – Ciriša ezeru – augus un kokus ezera malā. Noteica ūdens un gaisa tīrību, darbojās ar mikroskopiem, pētīja ķērpjus – gaisa vides bioindikatorus.
Dalībnieki devās virtuālā ceļojumā uz Ciriša ezera Upursalu, kur iepazina Ciriša ezera floru un faunu. Tad, darbojoties grupās, veidoja kolāžas „Ciriša ezera dabas parks”.
Nometnes dalībnieki devās vides izzinošās ekskursijās – uz Rāznas nacionālo parku, kur ar sajūsmu un interesi visi dalībnieki izgāja „Sajūtu taku”, uzkāpa Mākoņkalnā un Lielajā Liepu kalnā, uzzināja teikas un nostāstus par šiem kalniem, pētīja kokus un augus kalnu apkārtnē, iepazina Rāznas ezeru, piedalījās dabas izzināšanas nodarbībās, spēlēja dabas izziņas spēles un vāca dažādus dabas materiālus, lai sāktu veidot savu „Sajūtu taku” pie skolas.
Nometnes dalībnieki apmeklēja Dagdas novada Jaundomes vides izglītības centru un ekspozīcijas zāli, kur ļoti jauks un zinošs gids Armands iepazīstināja dalībniekus ar ezeru, upju un purvu iemītniekiem (faunu).
Īpaši interesants bija stāstījums par zivīm, it sevišķi skolēniem – makšķerniekiem, kad tie varēja pastāstīt par saviem lomiem. Kulminācija parkā bija – zivju zupas „Vietējā ezera veltes” ēšana, kas brīvā dabā garšoja īpaši izcili. Pēc varenas maltītes skolēni devās vērot dabu un putnus, ko darīja ļoti rūpīgi, jo tika izsludināta balva tam, kurš pirmais atradīs zalkti un nu beidzot piemiņas balvu ieguva kāda meitene.
Nometnes dalībnieki apmeklēja arī vides izglītības un kultūras centru „Ķepa” Ķepovas pagasta Neikšānos, kur gide Inga iepazīstināja ar meža tēmai veltītu ekspozīciju, kas nometnes dalībniekiem deva ieskatu par pārsteigumiem bagātu meža pasauli. Ļoti aizraujoša bija medību trofeju – meža zvēru un putnu izbāzeņu kolekcija. Nometnes dalībnieki izmantoja iespēju nofotografēties pie dažādiem meža zvēriem. Skolēni pētīja koku sugas, sēnes, aizsargājamos augus. Ekskursijas noslēgumā skolēni cepa desiņas un uzspēlēja kustību spēles.
Nometnes laikā skolēni iemācījās no šķietami parastām un ikdienišķām lietām radīt kaut ko skaistu, interesantu un noderīgu. Katras dienas beigās nometnes dalībnieki veica sava darba izvērtējumu.

 Ļoti daudz jaunu iespaidu par dabu.
 Patika koku un ūdensaugu pētīšana.
 Uzzināju daudzus ūdens augus.
 Uzzināju par ezera iemītniekiem, baktēriju un aļģu veidiem.
 Iepazinu ķērpju veidus.
 Ļoti garšīgas pusdienas.
 Pozitīvas emocijas.
 Ļoti patika izbāzeņi – kā dzīvi.

Nometnes laikā skolēni darbojās dažādās radošajās darbnīcās, veidoja filcētas puķes, spēlēja dažādas vides spēles, sportoja un orientējās dabā pēc dabas objektiem. Nometnes noslēgumā skolēni no otrreizējiem materiāliem veidoja dāvanu groziņus.

  

Nometnes laikā skolēni izveidoja nometnes karogu un sacerēja nometnes himnu.

Nometnes dalībnieki, organizatori un vecāki pateicas Latvijas vides aizsardzības fondam un Aglonas novada domei par iespēju jauniešiem lietderīgi, izzinoši un racionāli pavadīt laiku vasaras brīvlaikā.

Jaunieši un vecāki pateicas pavārēm par garšīgo ēdināšanu nometnes laikā, kā arī interesanto radošo darbnīcu vadītājiem par iegūtajām zināšanām un prasmēm – iemācījās, ka no defektiem var izveidot efektus.

Nedēļa paskrēja nemanot! Nometnes dalībnieki sadraudzējās, uzzināja daudz jauna, daži atsvaidzināja aizmirstas lietas, iemācījās darboties grupās un ļoti racionāli pavadīja laiku.

 

Informāciju un foto iesniedza: bērnu vides vasaras nometnes „Dabas pasaule mums visapkārt” vadītāja Ruta Giluče

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv