Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tematiska, izglītojoša vides vasaras nometne Aglonas vidusskolas un Priežmalas pamatskolas bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem „Dabas pasaule mums visapkārt”

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējuma atbalstu Aglonas vidusskolā no 2015. gada 8. jūnija līdz 12. jūnijam notika piecu dienu tematiska dienas vides izglītojoša, pētnieciska un atpūtas vasaras nometne 20 Aglonas vidusskolas un Priežmalas pamatskolas skolas vecuma jaunākās grupas bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem.

Bērni iepazinās ar dažādām vides izglītības jomām, kā arī dabas procesu pētīšanu, kas turpmāk palīdzēs veidot labvēlīgu attieksmi pret vides resursu taupīšanu un lietderīgu to izmantošanu.
Visas nedēļas garumā mazie pētnieki devās dažādās ekspedīcijās, vēroja dzimtā novada dabu, iepazina ārstniecības augus, izzināja dažādas dabas ekosistēmas.
Dalībnieki devās ekspedīcijā pa Aglonas interesantām un zīmīgām vietām, kur vēroja un pētīja kokus, piemēram, priede ar svārkiem, priede ar degunu, robežakmens ar krustu. Nometnes dalībnieki apmeklēja Latvju zīmju un horoskopu parku. Savus pētījumus un secinājumus bērni apkopoja savās darba lapās. Noslēgumā skolēni grupās veidoja prezentācijas par ekspedīcijā redzēto un piedzīvoto.


Rāznas nacionālajā parkā bērni ar sajūsmu un interesi izstaigāja „Sajūtu taku”, kāpa Mākoņkalnā un Lielajā Liepu kalnā, piedalījās interaktīvās nodarbībās par kalniem, kokiem un augiem Rāznas nacionālajā parkā – biotopi, eitrofu ezeri, Ežezers ar salām utt. Nometnes dalībnieki spēlēja dabas izziņas spēles, piedalījās izziņas un pētnieciskajās nodarbībās „Ekosistēma” un „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā un to iedalījums kategorijās”. Ar neparastu entuziasmu bērni vāca dabas materiālus, lai veidot savu „Sajūtu taku” pie skolas.
Nometnes dalībnieki devās pārgājienā uz Madelānu pilskalnu, kur iepazinās ar teiku un pētīja pilskalna reljefu, kalna nogāzes, kokus un augus. Iepazina ārstniecības augus, noskaidroja nezināmu augu nosaukumus, vāca augus dekora veidošanai.
Bērni devās uz Jaundomes vides izglītības centru, kur pētīja to, kas dzīvo ūdenī un ūdens tuvumā. Ar lielu interesi viņi klausījās par zivīm, kas dzīvo Latvijas ūdeņos un dalījās savā zivju pazīšanas pieredzē. Aizraujošs bija interaktīvais uzdevums par zivju noteikšanu. Skolēni ar sajūsmu skatījās videomateriālus – „Par dzīvi ūdenī” un „Latgales ezeri no putna lidojuma”.
Kulminācija bija – zivju zupas „Vietējā ezera veltes”, kas vārīta uz ugunskura, ēšana. Pusdienu zupa pie dabas bija īpaši garšīga. Pēc maltītes skolēni apkopoja savu pētījumu rezultātus.


Tālāk nometnes dalībnieku ceļš veda uz vides izglītības un kultūras centru „Ķepa”, kur bērni uzzināja par Latvijas mežos biežāk sastopamām dzīvnieku un putnu sugām, iemācījās, kā var noteikt vecumu meža zvēriem, iepazinās, kā un ar ko barojas dzīvnieki, kādas ir to dzīves īpatnības.
Īpaši interesanta bija dzīvnieku un putnu izbāzeņu kolekcija. Skolēni fotografējās pie šīs kolekcijas eksponātiem.
Bērni pētīja skudru pūzni, kurš ir izveidojies ciemata centrā. Vēl izmantoja iespēju pētīt bebru taku, kur redzēja reālus aizsprostus, ko bebri bija izveidojuši upītē.
Nometnes dalībnieki iepazinās ar Priežmalas dabas parka faunu. Ļoti daudz jaunas informācijas uzzināja par dažādiem kokiem. Pārsteigums bija tas, ka koku jaunās lapiņas arī ir ēdamas.
Bērni apmeklēja vietējo elektrostaciju un pētīja tās apkārtnes dabu.
Nometnes laikā skolēni iemācījās no dabas materiāliem radīt kaut ko skaistu un noderīgu.
Laikā starp nopietnajiem dabas pētīšanas darbiem, bērni darbojās dažādās radošajās darbnīcās: darbojās ar mālu, no sadzīves atkritumiem veidoja interesantus projektus, veidoja smilšu pilis pludmalē, spēlēja vides spēles, jautrās stafetes, kustību rotaļas. Bērni sacerēja piecrindes un dzejoļus par vidi.


Katras dienas beigās nometnes dalībnieki veica sava darba izvērtējumu. Viņiem patika tas, ka varēja kopā daudz staigāt, pētīt, darboties kopā, kopā sportot un spēlēt spēles. Dažam likās, ka tā ir vislabākā nometne šī bērna dzīvē.
Šī nedēļa nometnes dalībniekiem paskrēja ļoti ātri! Bērni sadraudzējās, iemācījās darboties grupās un ar pozitīvām emocijām pavadīja laiku.
Tiem vecākiem, kuru atvases jau ir bijušas kādā no nometnēm, bija priekšstats, kā jāgatavojas nometnei un kā bērns varētu tur justies, taču tiem vecākiem, kuri sūtīja savus bērnus uz nometni pirmo reizi, bija neziņa, kā bērns jutīsies, vai viņam patiks?
Nometnes noslēgumā dalībnieki prezentēja vecākiem savu veikumu nometnes laikā un savas emocijas par nometnē pavadīto laiku. Bērni pateicās vecākiem par to, ka ļāva piedalīties nometnē un nometnes skolotājām par labi pavadītu laiku, par jaunām zināšanām un prasmēm, ko iemācīja, par labu sadarbību un draudzīgu kopā būšanu, nometnes pavārītēm par garšīgām, sātīgām pusdienām un launagu.
Nometnes dalībnieki kopā ar skolotājām un vecākiem atklāja un izstaigāja pašu izveidoto „Sajūtu taku” pie skolas.

Vecāki bija apmierināti par to, ka bērni ļoti labi un produktīvi pavadīja šo nedēļu un izteica pateicību gan Latvijas vides aizsardzības fondam, gan Aglonas novada domei, gan pavārēm par bērnu garšīgo ēdināšanu nometnes laikā un enerģiskajām nometnes skolotājām par šo gan vecākiem, gan bērniem tik nepieciešamo un neatsveramo iespēju.

Informāciju un foto iesniedza: bērnu vides vasaras nometnes „Dabas pasaule mums visapkārt” vadītāja Ruta Giluče

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv