Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tematiska, izglītojoša vides vasaras nometne skolas vecuma bērniem „Dabas pasaule mums visapkārt”

Projekta „Atbildīgs dzīvesveids” ietvaros Aglonas vidusskolā no 01.06.2015. – 05.06.2015. (7.-11.klasei) un no 08.06.2015. – 12.06.2015. (1.- 6. klasei) notiks piecu dienu dienas tematiskās vides izglītojošas un atpūtas vasaras nometnes Aglonas vidusskolas un Priežmalas pamatskolas 20 skolas vecuma jaunākās grupas (1.- 6. klasei) un 20 skolas vecuma vecākās grupas (7.-11. klasei) bērniem, kur tie gūs jaunas prasmes un iemaņas dažādās vides izglītības jomās, iegūs interesi par dabas procesu pētīšanu, kā arī sekmēs labvēlīgu attieksmi pret vides resursu taupīšanu un lietderīgu izmantošanu.

Nometnēm pieteikties pie skolotājas Vijas Kovaļkovas (tel. 29344768) vai Rutas Gilučes (tel. 26159464; un e-pasts: rutag@inbox.lv) līdz 28.05.2015.

Notiks mērķauditorijas atlase. Priekšroka tiks dota tiem skolēniem, kuri mācību gada laikā ir piedalījušies vides konkursos, eksperimentu forumos, dabaszinību olimpiādēs, ka arī citos ar vidi saistītajos pasākumos. Grupās būs 20 dalībnieki gan zēni, gan meitenes.

Bērnu vides vasaras nometņu  „Dabas pasaule mums visapkārt” vadītāja Ruta Giluče.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv