Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tematiska vides izglītības vasaras nometne skolas vecuma bērniem „Mēs – dabai, daba – mums”

Projekta „Atbildīgs dzīvesveids” ietvaros Aglonas vidusskolas atbalsta biedrība „Spēkavots” Aglonas vidusskolā no 17.08.2015. – 21.08.2015. organizē piecu dienu dienas tematisku vides izglītības vasaras nometni Aglonas novada 40 skolas vecuma bērniem (vecums no 7 – 18 gadiem) divās grupās, atbilstoši skolēnu vecuma īpatnībām. Bērni vasaras brīvlaikā lietderīgi izmantos brīvo laiku, atpūtīsies, turpinās iegūt jaunas zināšanas vides izglītībā, sasniedzot produktīvu galarezultātu caur aizraujošām nodarbībām un aktivitātēm. Nometnes laikā Aglonas novada bērni uzlabos komunikācijas un saskarsmes spējas, tiks veicināta arī nometnes dalībnieku izpratne par cilvēku saimnieciskās darbības un vides mijiedarbību un vides problēmām. Nometnē tiks iekļautas dažādas izglītojošas aktivitātes, lai turpinātu padziļināt savas teorētiskās un praktiskās zināšanas vides izglītībā, piedaloties pētījumos, eksperimentos, radošajās darbnīcās, ekskursijās, vides spēlēs, kā arī sporta spēlēs. Bērni gūs jaunas prasmes un iemaņas dažādās vides izglītības jomās, iegūs interesi par dabas procesu pētīšanu, kā arī sekmēs labvēlīgu attieksmi pret vides resursu taupīšanu un lietderīgu izmantošanu.

Nometnei var pieteikties pie skolotājas Vijas Kovaļkovas (tel. 29344768) vai Rutas Gilučes (tel. 26159464; un e-pasts: rutag@inbox.lv) līdz 07.08.2015.
Notiks mērķauditorijas atlase. Priekšroka tiks dota tiem skolēniem, kuri mācību gada laikā ir piedalījušies vides konkursos, eksperimentu forumos, dabaszinību olimpiādēs, ka arī citos ar vidi saistītajos pasākumos.

Informāciju iesniedza: Bērnu dienas tematiskās vides izglītības nometnes „ Mēs – dabai, daba – mums” vadītāja Ruta Giluče

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv