Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tērpu iegāde Šķeltovas tautas nama vokālajam ansamblim

Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” sadarbībā ar Līvānu, Preiļu, Vārkavas un Aglonas novadu domēm organizēja mazo grantu projektu konkursu ,,Iedzīvotāji veido savu vidi 2015”, ar mērķi atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Projekta iesniedzējs varēja būt biedrība, nodibinājums vai iniciatīvas grupa, kas darbojas Līvānu, Preiļu, Vārkavas un Aglonas novada teritorijā. Katra projekta maksimālais finansējums Aglonas novadā bija 500,00 EUR.

Šķeltovas pagasta iniciatīvas grupa ”Dziesma – mūsu valoda” iesniedza projektu ,,Tērpu iegāde Šķeltovas tautas nama vokālajam ansamblim”, kurš tika apstiprināts. Projekta aktivitāšu realizācijai tika piešķirta dotācija 500,00 EUR apmērā.

Projekta mērķis ir vokālā ansambļa skatuves tērpu iegāde, kas pilnveidos un dažādos kultūras pasākumus, veicinās kultūrvides saglabāšanu un popularizēšanu.

Par projekta līdzekļiem iniciatīvu grupa iegādāsies glītus un modernus skatuves tērpus ansambļa dalībniekiem.

Īstenojot projektu ansamblī tiks radīts vienots tēls, kas vizuāli paspilgtinās un padarīs baudāmākus priekšnesumus.

Ansamblis arī turpmāk plāno aktīvu muzikālo darbību gan tuvākajā, gan tālākajā apkārtnē, pulcējot kuplu pasākumu apmeklētāju skaitu, piesaistot jaunus dalībniekus mākslinieciskajai pašdarbībai.

Informāciju iesniedza: Astrīda Leikuma, Iniciatīvu grupas „Dziesma – mūsu valoda” projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv