Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tēvzemes nedēļa Aglonas BJBLPC „Strops”

 Tēvzemes nedēļas aktivitātes vienmēr ir patriotisku nodomu piepildītas, tās sākas jau pirms svētkiem, kad tiek gatavots noformējums, kad bērni darbojas radošajās darbnīcās, meistarojot Latvijas svētkiem atbilstošas rotas un suvenīrus.

Visas nedēļas garumā Centrā varēja likt Latvijas puzli uz laiku. Šo iespēju izmantoja dažādu paaudžu apmeklētāji.
12. novembra pēcpusdienā  Popgrupas meitenes ar skolotāju Intaru visus Centra apmeklētājus aicināja uz tautasdziesmu dziedāšanu. Dziedāšana satuvina un aizrauj, gribas turpināt vēl un vēl. Attinot un izritinot tautasdziesmu kamolu, rodam spēku jaunām idejām, jauniem darbiem.
14. novembrī notika Kahoot viktorīna par Latviju, kurā jaunieši pārbaudīja savas zināšanas, izmantojot IT. Bija jāatbild uz  20 jautājumiem par Latvijas ģeogrāfiju, sportu, kultūru, politiku un mākslu.
Audzinātāja Velga Tēvzemes nedēļā iesaistīja bērnus un jauniešus izzinošā aktivitātē „Ģerboņa noslēpums”.
Paldies visiem apmeklētājiem, audzinātājām, interešu pulciņu vadītājiem par aktīvu līdzdalību Tēvzemes nedēļas pasākumos!

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS