Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tēvzemes nedēļa Aglonas internātvidusskolā

Gatavošanās valsts svētkiem, to svinēšana ir viens no veidiem kā kopt patriotisma jūtas, stiprināt piederību savai valstij, savai tautai. No 11.novembra līdz 18.novembrim skolā bija Tēvzemes nedēļa.

Tā iesākās ar Lāčplēša dienu, kurā kopā ar Aglonas novada iedzīvotājiem arī mūsu skolas skolēni un skolotāji piedalījās “Lāpu skrējienā”. Sākumskolas skolēni piedalījās Aglonas novada konkursā “Spicais zēns 2015”, kur 2. klases skolēns Lauris Valainis ieguva 1. vietas diplomu.
12. novembrī sākumskolas klašu skolēni apmeklēja Kara muzeju un Aglonas novada bibliotēku.
Tēvzemes nedēļas ietvaros mūsu skolas komanda piedalījās patriotiskajā spēlē “Jaunie Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus!”. Komandā startēja 6 skolēni – Ēriks Trubačs, Alise Jaseviča, Rihards Lukasevičs, Sergejs Bernāns, Laura Valaine, Ilze Maksimova. Komandu gatavoja vēstures skolotāja Dzintra Rateniece. Vispirms komanda atbildēja uz neklātienes kārtas jautājumiem. Otrajā kārtā varēja piedalīties 20 spēcīgākās, motivētākās un atraktīvākās komandas. Mūsu skolas komanda “Kamencas vanagi” tika spēles otrajā kārtā, kura norisinājās 13.novembrī Valmierā. Spēli vadīja Kaspars Zlidnis un Latvijas Zemessardze. Spēles sākumā komandas tika apmācītas sešās jomās – pirmās palīdzības sniegšana āra apstākļos, ierindas mācība, slēptā pārvietošanās un maskēšanās, kā orientēties pēc dažādām kartēm un kompasa, kā dot komandas cīņu biedriem un kas jāievēro komplektējot ekipējumu. Pēc apmācībām komanda pildīja misijas uzdevumu.
13. novembrī skolā notika Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai veltīts pasākums. Skolotājs Guntars Ratenieks savā uzrunā akcentēja karavīru nozīmi mūsu tautas vēsturē. Svētku koncertu sniedza Preiļu valsts ģimnāzijas folkloras kopa “Rūtoj”, vadītāja Ilze Rožinska.
16.un 17. novembrī notika tradicionālie erudīcijas konkursi par Latviju. Konkursos piedalījās visu klašu komandas, lai sīvā, bet aizrautīgā cīņā noskaidrotu zinošāko, erudītāko klasi. 1.-4.klašu grupā zinošākie izrādījās 4.klases skolēni, 5.-8.klašu grupā –6.klases komanda, 9.-12.klašu grupā erudītākie bija 10. klases skolēni. Konkursus gatavoja vēstures skolotāji Guntars un Dzintra Ratenieki.
Tēvzemes nedēļas laikā skolēni zīmēja un krāsoja uz cimdiņiem dažādus rakstus, pēc tam no cimdiņiem tika izveidota Latvijas kontūra skolas foajē. Fotogalerija.

Informāciju un foto  iesniedza: Māra Ušacka, Aglonas internātvidusskolas direktora vietniece

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv