Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tēvzemes nedēļas pasākumi Aglonas internātvidusskolā

Saturs atjaunots: 17.12.2013.

Tēvzemes pasākumi Aglonas internātvidusskolā ir mūsu dāvana Latvijas valstij 95. dzimšanas dienā. Katra klase veidoja, zīmēja sveicienu Latvijai. Latvija mums ir kā gaismas stars.
Svētku nedēļu krāšņāku dara starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādes darbu – plakātu „Latvijai -95!” izstāde skolas bibliotēkā.

11.novembrī klasēs iededzām svecītes, lai atcerētos Lāčplēša kara ordeņa kavalierus un brīvības cīņu dalībniekus. 12. novembri skolēni gaidīja ar nepacietību, jo bija paredzēta tikšanās ar vēsturnieku, Latgales karoga un Aglonas ģerboņa autoru Māri Rumaku. Sarunas tēma – latgaļi līdz 13.gs., latgaļu identitāte, jo katram ir svarīgi apzināties savas saknes, etnisko piederību. Tieši 2013.gads ir nozīmīgs latgaļiem, jo rakstītajos vēstures avotos, Nestora hronikā „Pagājušo laiku stāsts” 1113.gadā minēti latgaļi.
Izrādās, mēs varam būt lepni, jo latgaļiem bijuši krāšņi tērpi, daudz rotu un varenu ieroču. Māris Rumaks darbojas Kroma kalna brōlistē – vēstures draugu kopā. Viņš iepazīstināja ar šīs biedrības aktivitātēm, stāstīja par rotaslietu, apģērbu izgatavošanu, balstoties uz arheoloģisko materiālu – Latgales kapulaukos – Ludzas Odukalnā, Kivtu un Kristapiņu kapulaukā atrastajām senlietām. Tas daudziem šķita interesanti, jo Kristapiņu kapulauks atrodas netālu no mūsu skolas.
Skolēniem bija iespēja izmēģināt, kā jutās latgaļu karavīrs, uzvelkot bruņukreklu, bruņucepuri un paņemot rokās divasmens zobenu.
Stāstījumu par sieviešu tērpiem paspilgtināja brīnumainās pārvērtības – Baiba Rumaka tika ietērpta seno latgaļu tērpā ar daudzajām rotām – gredzeniem, aprocēm, kaklariņķiem, saktām. Cerams, ka redzētais un piedzīvotais skolēnus izjūtās tuvinās 9.-13.gs. Latgales vēsturei un mudinās pašiem pētīt savas dzimtas vēsturi.
Karogs ir emocionāli svarīgs simbols, tā uzskata Māris Rumaks, kurš pats ir gan Aglonas novada ģerboņa, gan Latgales karoga autors. Viņš stāstīja, kā veidojis Aglonas novada ģerboni, par heraldiskajiem simboliem, krāsām. Aktīvākie, zinošākie skolēni dāvanā saņēma Aglonas novada un Latgales piespraudes. Varam piekrist, ka Latvijai vajadzīgi tādi uzņēmīgi, pašapzinīgi cilvēki.

„Te man savu mūžu zarot
Un pa lapai projām dot –
Šajā zemē pavasarot,
Šajā zemē rudeņot.”
/J.Sirmbārdis/

13.,14. un 15. novembrī Tēvzemes nedēļas pasākumi turpināsies: būs erudīcijas konkursi par Latviju 1.-4., 5.-8. un 9.-12.kl. komandām. Lai veicas rast pareizās atbildes uz āķīgajiem jautājumiem, kurus veido skolas vēstures skolotāji, iesaistoties pārējiem humanitāro priekšmetu metodiskās apvienības skolotājiem.
15.novembrī plkst.11 skolas zālē notiks koncerts veltīts Latvijas 95.dzimšanas dienai. Koncertu sniegs Preiļu KC deju kopa „Dancari”.

Aglonas internātvidusskolas vēstures skolotāja Dzintra Rateniece