Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Tiek izsludināts izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”

3. oktobrī “Zaļā josta” izsludina nākamo vides kampaņas “Tīrai Latvijai!” konkursu izglītības iestādēm – izlietoto bateriju vākšanas konkursu.

Kā pierāda iepriekšējie konkursa norises gadi, konkurss vieno ne tikai izglītības iestāžu audzēkņus, bet arī viņu vecākus, ģimenes locekļus un apkārtnes iedzīvotājus, kas, lai atbalstītu bērnu iniciatīvu, kopīgi vāca izlietotās baterijas, tādējādi veicinot vietējās sabiedrības izpratni par bīstamo atkritumu nevēlamo ietekmi uz vidi un nodrošinot izlietoto bateriju nonākšanu tiem paredzētos, specializētos konteineros, nevis izmetot kopējos sadzīves atkritumos.
Lai iesaistītos konkursā, izglītības iestādes pārstāvim līdz 2016.gada decembra beigām jāreģistrējas “Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv  izveidotajā konkursa datu bāzē. Izlietotās baterijas būs iespējams nodot līdz 2017.gada februāra beigām. Uzvarētāji un konkursa kopējie sasniegumi tiks paziņoti maijā. Konkursa NOLIKUMS_2016-2017
Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!” ir kļuvis par ilgtermiņa tradīciju un tajā ik gadu piedalās arvien lielāks dalībnieku skaits. Pagājušajā mācību gadā bateriju vākšanas kampaņā iesaistījās 219 izglītības iestādes, savācot un pārstrādei nogādājot 27.64 tonnas izlietotu un vairs nederīgu bateriju.
“Zaļā josta” izlietoto bateriju vākšanas konkursu rīko sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un AS “BAO” – līderi izlietoto bateriju apsaimniekošanā Latvijā. Tādējādi ikviens konkursa dalībnieks var būt drošs, ka viņa savāktās baterijas pēc konkursa noslēguma nonāks pārstrādes rūpnīcā, tiks izkausētas un pārstrādātas jaunās vērtīgās izejvielās. Konkursa organizatori ir sarūpējuši arī īpašas naudas balvas konkursa uzvarētājiem – 400, 300 un 200 eiro vērtībā, un pārsteiguma balvas čaklākajiem individuālajiem bateriju vācējiem.
Konkurss noris jau vienpadsmito gadu pēc kārtas un apvienos izglītības iestāžu audzēkņus, lai kopīgiem spēkiem sargāt Latvijas dabu. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss ļauj bērniem un jauniešiem ne tikai sacensties par vērtīgām balvām, bet arī māca, kā ar vienkāršām ikdienas darbībām ikviens spēj dot būtisku ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un pasargāšanā no bīstamo atkritumu piesārņojuma, kā arī parāda, ka pareiza un droša atkritumu šķirošana, to nodošana pārstrādei dod jaunas otrreizējās izejvielas.

Avots:  SIA “Zaļā josta”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv