Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tiek izstrādāts tehniskais projekts

Saturs atjaunots: 18.04.2013.

Turpinot realizēt ERAF projektu  “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā”  Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/118/003  šobrīd SIA “Ekolat” izstrādā tehnisko projektu, kurā tiks iekļauti visi veicamie darbi un to izmaksas.

Tehniskajā projektā iestrādāti būvlaukuma sagatavošanas un seguma atjaunošanas darbi, cauruļu izbūve, rakšanas darbi, apkalpes aku izbūve, inženierkomunikāciju šķērsojumi un pieslēgumi, kanalizācijas sūkņu stacijas montāža, ieregulēšana un palaišana, kā ari citi tehniskie darbi.

Kopējais finansējums – 213908,38,LVL. ERAF  finansējums –  149 034,53 LVL,  Aglonas pašvaldība – 26 300,21 LVL

Projekts tiek realizēts ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.