Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tiek sniegti alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumi

Saturs atjaunots: 22.05.2012.

Aglonas novadā no 01.04.2011. līdz 31.03.2012.   Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros tiek realizēts projekts „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas novadā”  Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/066. Projekta vadītāja Silvija Kotāne uzsver, ka ir liels gandarījums par projekta  īstenošanas ieguvumiem. Novadā uzlabots alternatīvais pakalpojums „Aprūpe mājās”, izveidots bērnu sociālā atbalsta centrs „Somerseta”, veiktas darbinieku apmācības un konsultatīvā atbalsta nodarbības – supervīzijas. Sagatavotas Aglonas novada alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas laika posmam no 2012. līdz 2016.gadam bērniem un veciem cilvēkiem, apzināti esošie novada resursi, kas izmantojami alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstībai un nodrošināšanai, noteikti rīcības virzieni un prioritātes alternatīvo sociālo pakalpojumu pilnveidei un projekta ilgtspējas nodrošināšanai Aglonas novadā.
Bērnu sociālā atbalsta centrs „Somerseta” izremontēts un aprīkots ar visu nepieciešamo, lai vienlaikus varētu uzturēties un saņemt atbalstu 10 bērni. Projekta mērķgrupa – bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bērni bāreņi, no vardarbības cietušie bērni. Alternatīvā sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās” mobilā grupa  sniegusi regulāru atbalstu Aglonas novada vientuļajiem pensijas vecuma cilvēkiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem. Speciālisti saskārušies ar daudzām ikdienas problēmām, palīdzējuši tās novērst un atrisināt.

Bērni un pensijas vecuma cilvēki saņēmuši speciālistu  konsultācijas, ieteikumus, praktiskus piemērus par pareizu ikdienas aktivitāšu veikšanas veidiem un ķermeņa stāvokli dažādu darbību laikā, lai izvairītos liekas spriedzes, traumām, kā arī, lai nostiprinātu muskulatūru – vingrojumu kompleksa individuālu pielietojumu; nepieciešamo palīglīdzekļu izvēli un to lietošanas apmācību.
Projekta kopējās izmaksas sedz Eiropas Sociālā fonda finansējums 99999,01 Ls.