Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Tiek uzsākts projekts „Raģeļu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas ieejas durvju atjaunošana”

Aglonas novadā Grāveru pagastā atrodas trīs baznīcas – Kovaļovas vecticībnieku dievnams, Grāveru Erceņģeļa Mihaila pareizticīgo baznīca, Raģeļu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca. Raģeļu baznīca ir vienīgā katoļu  baznīca, kas ļoti nozīmīga šeit dzīvojošiem ticīgajiem. Baznīca ir iekļauta kā tūrisma apskates objekts ceļotājiem, laivotājiem, riteņbraucējiem, jo atrodas vairāku tūrisma maršrutu krustpunktos.


Raģeļu pirmais dievnams bija maza koka baznīca uz senlatviešu pilskalna Raģeļu kapsētā, kuru uzbūvēja 1780. gadā. Pārbūves notika 1836. un 1888. gadā. Pēc Pirmā Pasaules kara tam uzlika tornīti, kurā iekāra zvanu. Otrā Pasaules kara laikā, 1941. gada vasarā baznīca nodega. Peipiņu draudzes prāvests baznīcas vajadzībām iegādājās bijušo nespējnieku namu kapsētas nomalē un to izremontēja. Prāvesta Donāta Puncuļa darbības laikā (1955.-1972.) ēka tika apbūvēta ar silikātķieģeļiem, jumts pārklāts ar melno skārdu. 1956. gadā Aglonas dekāns Jānis Strods ar metropolīta pilnvaru iesvētīja baznīcu. Baznīcas centrā atrodas Svētā Jāņa Kristītāja altāris, kuru izveidoja Rīgas amatniecības vidusskolas studenti 2002. gadā. Ar studentu palīdzību baznīca tika renovēta iekšpusē baroka stilā. Dievnamam ir koka griesti, cementa grīda un sienas. 2015. gadā draudzes locekļi saviem spēkiem baznīcā ierīkoja apkuri. Pašlaik baznīcai koka griestiem un betona sienām nolobījusies, noplukusi krāsa, kas izskatās ļoti nepievilcīgi. Lai uzturētu baznīcu, radītu pievilcīgu, kārtīgu izskatu apmeklētājiem, saglabātu baznīcu ar tās vēsturisko identitāti citām paaudzēm – nepieciešams kosmētiskais remonts. Draudze cenšas katru gadu ieguldīt savu darbu un līdzekļus baznīcas sakopšanā, bet nozīmīgākam  remontam nepieciešami lielāki naudas līdzekļi. Šobrīd Raģeļu baznīcai nepieciešams nomainīt ieejas durvis (laika gaitā tās nosēdās, tika deformētas).

Apvienojoties Raģeļu draudzes locekļiem iniciatīvas grupā un brīvprātīgo komandā, tika uzrakstīts projekts Aglonas novada domei un Nodibinājumu Viduslatgales pārnovadu fondam „Raģeļu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas ieejas durvju atjaunošana”. Projekta mērķis -  atjaunot ieejas durvis Raģeļu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā, saglabājot un nododot nākamajām paaudzēm vietējās nozīmes reliģisko, kultūrvēsturisko un tūrisma objektu. Bijām ļoti priecīgi, kad 14.05.2018. saņēmām ziņu par to, ka mūsu projekts tika atbalstīts, kā arī parakstījām līgumu par ieplānoto aktivitāšu īstenošanu. Projekta īstenošanas periods no 15.05.2018. – 31.08.2018..

Projekta laikā ar Viduslatgales pārnovadu fonda atbalstu, Aglonas novada atbalstu un Aglonas bazilikas līdzfinansējumu Raģeļu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā tiks atjaunotas  ieejas koka durvis. Ar projekta finansējuma palīdzību mēs iesāksim savas baznīcas remontu. Pie projekta īstenošanas projekta vadītāja vadībā strādās iniciatīvas grupa un dažādu paaudžu draudzes locekļi. Projekta rezultātā baznīcā tiks nomainītas ieejas koka durvis,  kā arī tiks veikti uzkopšanas darbi. Projekta noslēgumā Raģeļu baznīcā tiks novadīta svētku Sv. Mise – 26.08.2018. Savas darbības rezultātā tiks stiprināta vietējās sabiedrības valstsgriba un piederības sajūta savai valstij un savam novadam, iesaistot šajā procesā dažādas paaudzes.

Ceram, ka tas ir  mūsu iniciatīvas grupas solis uz mūsu novada un pagasta reliģisko, kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu!  Priecāsimies par katru palīgu mūsu komandā!

Informāciju iesniedza: Velta Pašķeviča, projekta  „Raģeļu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas ieejas durvju atjaunošana” iniciatīvas grupa

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv